Kirkkohallituksen maankäyttö­päällikkö: Seurakunnilla on liikaa rakennuksia

Sääksmäen seurakunta päätti luopua Valkeakosken kirkosta jo vuonna 2018, mutta päätös ei ole vielä lainvoimainen. Kuva: Jukka Granström

Seurakuntien omistuksessa on yli 7 000 rakennusta. Kiinteistömenot ovat vuosittain noin neljänneksen käyttötalousmenoista. Helsingissä ollaan luopumassa useammasta kirkkorakennuksesta.

Seurakunnilla on liikaa rakennuksia, maankäyttöpäällikkö Harri Palo Kirkkohallituksesta sanoo.