Kirkkohallituksen asiantuntija avioliittolaista: "Olemme kirkossa jännän äärellä"

"Olemme kirkossa jännän äärellä. Vuoden kuluttua, maaliskuussa 2017 astuu voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki, jonka myötä samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Kirkolle lakimuutos asettaa haasteen", kirjoittaa Kirkonkellossa perheasioiden asiantuntija Anne Anttonen. Kirkonkello on kirkon keskushallinnon sähköinen ajankohtaiskanava.

Anttonen sanoo, että vaikenemisen sijaan on päätettävä, kuinka kirkko, ja papit sen edustajina, voi toimia uudessa tilanteessa.

"Tasa-arvoiseen avioliittoon liittyvä keskustelu ei ole vain yhden pienen ryhmän etujen ajamista vaan siinä punnitaan kirkon kyky toimia niin, että kaikki sen jäsenet voisivat tuntea olevansa yhtä arvokkaita Jumalan kuvia ja Kristuksen ruumiin jäseniä."

Anttonen käsittelee kirjoituksessaan keskustelukulttuuria ja -tapaa, jolla kirkossa on lähestyttävä avioliittolakia ja sen heittämää haastetta.

"Kun kaksi oppinutta ja Jumalan sanaan sitoutunutta kirkon jäsentä päätyy teologiassaan vastakkaisiin johtopäätöksiin, on selvää, että kysymys ei ole pelkästä oikeasta opista. Samoihin lähteisiin nojaten toisen omalletunnolle Jumala puhuu rakkauden ehdottomuudesta ja toinen tuntee aitoa huolta siitä, mitä tapahtuu Jumalan totuuden muuttumattomuudelle kirkon muuttuessa", Anttonen kirjoittaa.