Kirkko seuloo suomalaiset neljään ryhmään

Porvoon_tuomiokko205

Valmistumassa oleva Jäsen 360° on poikkeuksellisen yksityiskohtainen segmentointi suomalaisten suhteesta hengellisyyteen, seurakuntaan ja kirkkoon. Segmentoinnissa väestö on ryhmitelty erilaisten asenteiden ja elämäntapojen mukaisiin ryhmiin.  Segmentointi kuvaa myös suomalaisten suhdetta hengellisyyteen, uskoon ja kirkkoon.

Jäsen 360° jakaa suomalaiset karkeasti ottaen neljään ryhmään: niihin, jotka ovat irrallaan kirkosta ja sen sanomasta, niihin jotka pitäytyvät passiivisesti kirkon perinteessä, niihin jotka arvostavat henkisyyttä ja kirkon sosiaalityötä sekä kirkolle ja sen opetukselle uskolliseen. Jokaisesta ryhmästä löytyy runsaasti yksityiskohtaista tietoa, lisäksi ryhmät on jaettu alaryhmiin.

Aiempi tieto suomalaisten uskonnollisuudesta on esitetty pääosin prosenttiosuuksina koko väestöstä. Uutta on tiedon käytettävyys, koska mallilla voidaan ennustaa minkä tahansa alueen väestön suhde hengellisyyteen ja aktiivisuus. Tietoa käytetään kirkollisen työn aiempaa tarkempaan suunnitteluun.

Jäsen 360° on Kotimaa-yhtiöiden julkaisema tiedolla johtamisen kokonaisuus. Se yhdistää uskonnollisuudesta kertovan tutkimustiedon sekä liike-elämässä tutut tavat tunnistaa ihmisten tarpeet. Yhteistyökumppaneina ovat olleet TNS-gallup, Fonecta ja Kirkon tutkimuskeskus.

Tiedolla johtamisen kokonaisuus sisältää datan lisäksi koulutus- ja konsultointipalveluja seurakuntien käyttöön. Järjestelmän pohjana oleva data on valmis vappuaattona.

Kotimaa24 on osa Kotimaa-yhtiöitä.

Kotimaa24 kertoo myöhemmin yksityiskohtia uudesta segmentointimallista. Siitä ja sen taustoista kerrotaan myös 10.5. ilmestyvässä Kotimaassa.