Kirkko ei kannata avioliittolain muuttamista

KirkolliskokousVÄKEÄSammeli Juntusen mukaan mediassa on syntynyt kuva, että kirkon kanta sukupuolineutraaliin avioliittolakiin on epäselvä.

Juntusen mukaan kirkon kanta on kuitenkin selvä. Juntunen siteerasi kysymyksessään kirkkohallituksen, kirkolliskokousvaliokunnan ja piispainkokouksen, joista ilmenee, että kirkko kannattaa avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. Hän kysyi, mihin toimenpiteisiin kirkkohallitus on ryhtynyt tiedottaakseen kirkon kannasta julkisuudessa.

Kysymykseen vastanneen kirkkohallituksen kansliapäällikön Jukka Keskitalon mukaan kirkko kannattaa parisuhteiden tasa-arvoa mutta ei avioliittolain muuttamista.

Keskitalo totesi aluksi, että kirkon työntekijöiden ja jäsenten keskuudessa esiintyy monista kysymyksistä erilaisia käsityksiä, myös avioliitosta ja avioliittolaista.

Tämän jälkeen hän kertoi kirkon kannan sekä avioliittoon että niin kutsuttuun sukupuolineutraaliin tai tasa-arvoiseen avioliittolainsäädäntöön viitaten kirkon päättävien elinten päätöksiin.

- Kuten kysyjä toteaa, on kirkon kanta avioliittoon vanhastaan se, että avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Tämä ilmenee muun muassa kirkolliskokouksen hyväksymästä kirkollisten toimitusten kirjasta. Piispainkokous ja kirkolliskokous ovat todenneet tämän kirkon kannan...

Keskitalo totesi, että kirkkohallitus otti kantaa avioliittolainsäädäntöön hallitusohjelmatavoitteiden päättämisen yhteydessä. Hän siteerasi kirkkohallituksen yksimielistä päätöstä: "Kirkko kannattaa historiallisista, kulttuurisista ja teologisista syistä avioliittolain säilyttämistä nykyisellään. Kirkon omien perustelujen osalta viitataan Kirkolliskokouksen 11.11.2010 hyväksymään perustevaliokunnan mietintöön, jossa kirkon näkemys avioliitosta on ilmaistu kootusti. Rekisteröidyn parisuhteen oikeudellisen aseman mahdolliset parantamistarpeet tulisi hoitaa rekisteröityä parisuhdetta koskevaa lakia täsmentämällä."

- Ymmärrän tämän kannanoton niin, että kirkko kannattaa tasa-arvoa lain edessä erilaisille parisuhteille, mukaan lukien avioliitto ja rekisteröity parisuhde. Kirkon kanta on, että tasa-arvon toteuttaminen ei edellytä avioliittolain ja siten avioliittoinstituution muutamista, vaan samaan tavoitteeseen päästään muuttamalla rekisteröityä parisuhdetta koskevaa lakia, Keskitalo jatkoi.

- Kirkolla on siis kirkkohallituksen täysistunnon ilmaisema virallinen kanta ajankohtaiseen aloitteeseen avioliittolain muuttamisesta.

Juntusen kysymykseen kirkon kannan tiedottamisesta kansliapäällikkö vastasi, että kirkon tiedotuskeskus on tehnyt aikanaan tiedotteen kirkon kannasta avioliittolainsäädäntöön, asiasta on informoitu puolueiden johtoa ja asia on ollut esillä mediassa.

(Kuva ei ole käynnissä olevasta kirkolliskokouksesta)