Kirkko avasi nuorille Facebook-sivun

 verkonpainoKUVITUSpieni

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on avannut Facebookiin nuorille suunnatun sivun nimeltä Verkonpaino.

Sivu on kaikille avoin ja kohderyhmänä ovat erityisesti ne, joille kirkko on vieras. Päivityksiä Verkonpainoon tekevät myös nuoret, esimerkiksi isoset, eri puolilta Suomea.

– Nuorisotyötä on jo aiemmin tehty Facebookissa. Monet työntekijät ovat kohdanneet siellä omia nuoriaan, mutta nyt kokeillaan siihen valtakunnallista ulottuvuutta ja rakennetaan kaikille yhteinen paikka, sanoo hankepäällikkö Hannu Majamäki Kirkkohallituksesta.

Verkonpaino on monimediainen kanava, joka ei rajoitu vain Facebookiin. Sivustoon liitetään myös muita sosiaalisen median palveluita kuten YouTube, Twitter tai Pinterest.

– Palvelua rakennetaan käyttäjien ehdoilla. Tavoitteena on saada mukaan joitakin kymmeniätuhansia nuoria, Majamäki kertoo.

Verkonpaino tarjoaa nuorille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja etsiä elämän tarkoitusta. Siellä ollaan avoimia, suvaitsevaisia ja rohkaistaan keskusteluun. Palvelun nimi kertoo siitä, että tilaa halutaan antaa monenlaisille tulkinnoille.

– Kelpaako sivu vain verkonpainoksi, vai onko verkossa painava paikka jossa pystyy puhumaan vakavista asioista?

Verkonpainon sisällöissä tulevat näkymään muun muassa nuorten omat jutut, riparit, isoset, harrastukset, musiikki, elämä, kaverit, blogit, tapahtumat, pelit ja maailmanparannus. Sivulle on tulossa myös ryhmächatti.

Sivua tekevät yhteistyössä Kirkkohallitus, Nuorten Keskus, Isoset ry ja Kotimaa-yhtiöihin kuuluva Fleim.

Verkonpaino