Kirkko ajaa hallitusohjelmaan tuloerojen kaventamista

Luterilainen kirkko on julkaissut kevään vaalien alla hallitusohjelmatavoitteensa. Kirkko esittää tulevaan hallitusohjelmaan kirjaukset suomalaisten terveys- ja tuloerojen kaventamisesta, perheiden ja vanhemmuuden tukemisesta sekä toimista köyhimpien maiden ruokaturvan parantamiseksi.

Hallitusohjelmaan halutaan kirjata myös kirkon hoitamien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien, kuten hautausmaiden ylläpidon täysimääräinen korvaaminen. Kirkon yhteisövero-osuus tulee esityksen mukaan säilyttää vähintään nykyisellä eli 2,55 prosentin tasolla. Mikäli yhteisövero-osuusjärjestelmästä jossain vaiheessa luovutaan, on tilalle kirkon mukaan laadittava vaihtoehtoinen korvausjärjestelmä.

Tavoitteet nousevat diakonia- ja perhetyön kokemuksista sekä sosiaalieettisestä vastuusta

Kirkko edellyttää tulevalta hallitukselta myös kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta aiheutuvien kulujen selvittämistä.

Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo kommentoi hallitusohjelmatavoitteita torstain Kotimaassa.

Lue myös Peura: Valtion korvattava kirkolla hautaustoimen kulut täysimääräisesti