Kaustisen Evankelinen Opisto ja Seurakuntaopisto yhdistyvät

Kaustisen Evankelinen Opisto ja Kirkkopalvelut-konserniin kuuluva Seurakuntaopisto yhdistyvät. Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry päätti asiasta vuosikokouksessaan.

Toiminnallinen yhteistyö aloitetaan syksystä 2020 alkaen, ja yhdistyminen toteutuu virallisesti 1.1.2021.

– Integraatio on merkittävä askel Kaustisen Evankeliselle Opistolle. Se vaikuttaa myönteisesti opistomme elinvoimaisuuteen ja sen myötä voimme turvata kurssi- ja koulutustoimintamme järjestämisen myös jatkossa, Kaustisen Evankelisen Opiston rehtori Maria Murtomäki toteaa Kirkkopalvelujen tiedotteessa.

Kaustisen Evankelisen Opiston nykyinen henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen. Opiskelijat jatkavat opintojaan normaalisti.

– Seurakuntaopiston kasvatus- ja sosiaalialan koulutuksella palvellaan laajasti koko yhteiskuntaamme. Integraatiossa Kaustisen Evankelisen Opiston kanssa tavoitteenamme on kirkollisen koulutuksen ja tältä arvopohjalta toimivien oppilaitosten toimintaedellytysten turvaaminen tulevaisuudessa, Kirkkopalvelujen johtaja Ilkka Mattila sanoo tiedotteessa.

Kaustisen Evankelisella Opistolla järjestetään vapaan sivistystyön kurssi- ja koulutustoimintaa muun muassa hyvinvoinnin ja kansanmusiikin aloilla. Lisäksi opisto tarjoaa kasvatus- ja ohjausalan ammatillista koulutusta. Vuodesta 1977 lähtien opistosta on valmistunut lastenohjaajia kirkon ja yhteiskunnan varhaiskasvatukseen. Työntekijöitä opistolla on kymmenen.

Kirkkopalvelut ry:n ylläpitämä Seurakuntaopisto on Suomen suurin vapaan sivistystyön tarjoaja, joka antaa koulutusta vuosittain 3 500 opiskelijalle. Seurakuntaopistossa opiskellaan ammatillista perus-, lisä- ja täydennyskoulutusta, yleissivistävää ja valmentavaa koulutusta, työyhteisöjen kehittämispalveluja ja konsultointia sekä vapaa-ajan kursseja. Työntekijöitä Seurakuntaopistolla on 170.

Kotimaa24:n julkaisija Kotimaa Oy on osa Kirkkopalvelut-konsernia.

Kuva: Kaustisen Evankelinen Opisto