Katolinen tiedotuskeskus: Ihmeet on todistettavissa

Vuonna 2005 kuolleen paavi Johannes Paavali II:n pyhimyksprosessi eteni viime viikolla, kun nykyinen paavi Benedictus XVI hyväksyi pyhimykseksi korotettavalta edellytetyn ihmeen tapahtuneeksi. Vatikaani tiedotti, että ranskalainen sisar Marie-Simon Pierre oli parantunut parkinsonin taudista pyydettyään edesmenneeltä paavilta esirukousta. Johannes Paavali II voidaan sen vuoksi julistaa autuaaksi toukokuussa. Matkalla pyhimykseksi kirkon täytyy tunnustaa vielä toinen edellisen paavin tekemä ihme. Katolisen tiedotuskeskuksen johtajan Marko Tervaportin tiedossa ei ole, onko uutta ihmetapausta edellisen paavin jäljiltä vielä tutkittavana, mutta hän vakuuttaa että tapaukset tutkitaan aidosti lääketieteellisin perustein ennen kuin ne hyväksytään ihmeiksi. Ihmeeksi luokitellaan parantuminen vakavasta sairaudesta tavalla, jota lääketiede ei pysty selittämään. - Nykyinen paavi on tiukentanut ihmeiden verifikaation ehtoja. Ihmeitä tutkivassa asiantuntijakokoonpanossa on myös kirkkoon kuulumattomia ja siihen välinpitämättömästi suhtautuvia asiantuntijoita, joiden näkemykset otetaan huomioon. Kyseessä ei ole tilaustyö, jonka ratkaisu on vain yhteen suuntaan mahdollinen. Päinvastoin Benedictus XVI on koko ajan korostanut, että usko ja järki voivat olla sopusoinnussa, eikä hänen ajatteluunsa istu näiden prosessien manipuloiminen, Tervaportti sanoo. Viime päivinä on levitetty uutisia, joiden mukaan parantunut ranskalaissisar olisi sairastunut uudelleen  parkinsonin tautiin. Tervaportin mukaan Johannes Paavali II:n autuaaksijulistamista ei kuitenkaan enää peruttaisi, vaikka näin olisi. Tällöin katsotaan, että henkilön paraneminen ei merkitse sitä etteikö sairaus voisi kohdata häntä uudestaan. Nykyinen paavi on julistanut autuaaksi uskovia edeltäjäänsä huomattavasti kitsaammin. Benedictus XVI:n tahti on ollut muutamia vuodessa, kun taas Johannes Paavali II julisti vuositasolla satoja autuaiksi. Nykypaavin linja on ollut korkeakirkollisempi kuin Johannes Paavali II:n, joka julisti autuaaksi paljon tavallisia kirkon jäseniä. Verrattaessa muihin lähihistorian paaveihin Johannes Paavali II:n kanonisointiprosessi on edennyt huomattavan nopeasti. Edellinen autuaaksi julistettu paavi on Johannes XXIII, joka kuoli kesken koollekutsumansa Vatikaanin toisen konsiilin vuonna 1963. Hänet julistettiin autuaaksi vuonna 2000.