Kari Mäkisen johtama työryhmä: Koronakriisi on paljastanut yhteiskunnan murtumakohtia

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen johtama työryhmä jätti keskiviikkona raporttinsa, jossa etsitään toimenpiteitä hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronakriisin jälkihoidossa. Työryhmän olivat asettaneet sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.

Koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne on raportin mukaan vaikuttanut epätasaisesti suomalaiseen yhteiskuntaan ja eri ihmisryhmiin. Suurimman taakan kantavat ne, jotka ovat jo ennestään heikoilla. Esimerkiksi palveluiden saatavuuden keskeytyminen tai heikkeneminen on vaikuttanut erityisesti jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyvinvointiin.

Koronakriisi on paljastanut raportin mukaan hyvinvointiyhteiskunnan murtumakohtia. Raportissa todetaan, että panostuksia on välttämätöntä suunnata sinne, missä pandemia on koetellut hyvinvointia eniten.

Työryhmän raportti esittää kriisin jälkihoitoon joitakin konkreettisia keinoja, mutta pääpaino on hyvinvointiyhteiskunnassa tehtävän politiikan perustavanlaatuisten arvovalintojen avaaminen.

Raportin mukaan Suomen vahvuudet koronakriisin kohtaamisessa ovat eettiset peruspilarit eli jakamaton ihmisarvo ja keskinäinen riippuvuus. Myös Suomen hyvinvointimalli nähdään raportissa vahvuudeksi, samoin kansalaisyhteiskunnan keskeinen rooli muun muassa arkisena turvaverkkona ja sosiaalisena kudoksena.

Työryhmä esittää, että jatkossa Suomeen luotaisiin hyvinvointia koskevan päätöksenteon tueksi kansallinen malli ja kriteeristö. Lisäksi tarvittaisiin erityinen riippumaton hyvinvointipolitiikan arviointineuvosto.

Uskonnolliset yhteisöt ja seurakunnat mainitaan raportin luvussa, jossa korostetaan kansalaisyhteiskunnan roolia: "Kansalaisjärjestöt ja seurakunnat täydentävät hyvinvointipalveluja ja täyttävät niitä hyvinvointipalvelujen aukkopaikkoja, joihin julkinen palvelu ei ulotu. Hyvinvointiyhteiskunta on luottamusyhteiskunta, jossa kansalaistoimijoilla on tärkeä rooli vahvistaa demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia sekä osallisuutta päätöksentekoon", raportissa todetaan.

Emeritusarkkipiispa, SOSTE ry:n valtuuston puheenjohtaja Kari Mäkisen lisäksi työryhmään kuuluivat Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, työelämäprofessori Olli Kangas, sukupuolentutkimuksen professori Johanna Kantola, Eläketurvakeskuksen johtaja Jaakko Kiander, SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula, THL:n johtaja Tuire Santamäki-Vuori, Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo ja Vammaisfoorumi ry:n puheenjohtaja Sari Kokko.

Kuva: Kuvakaappaus raportin tiedotustilaisuuden striimauksesta. Kuvassa työryhmän puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen sekä työryhmän asettajan edustaja, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Lue myös:

Kari Mäkinen johtaa koronan jälkeistä eriarvoistumista estävää työryhmää