Kapituli moitti arkkipiispan Facebook-päivityksiä avioliittolaista

(Täydennetty 1.5. klo 11.05) Turun arkkihiippakunnan tuomikapituli on antanut tänään 30.4. päätöksen kolmen yksityishenkilöiden tekemistä hallintokanteluista, jotka liittyvät arkkipiispa Kari Mäkisen avioliittolakia koskeviin kannanottoihin.

Tuomiokapituli päätti, että kantelut eivät anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, eikä arkkipiispa Kari Mäkinen ei ole keskustelun avaajana ylittänyt toimivaltaansa eikä toiminut virkaansa sopimattomalla tavalla. Mäkinen ei päivityksissään muuta kirkon opetusta avioliitosta eikä opeta vastoin kirkon oppia. Kapituli toteaa, että Mäkinen kuitenkin haastaa päivityksissään kirkon avioliittoteologiaa koskevaa keskustelua. Kapitulin mielestä tällaiset keskustelunavaukset kuuluvat arkkipiispan rooliin.

Kapituli katsoo päätöksessään kuitenkin, että arkkipiispan Facebook-päivityksissä olisi ollut perusteltua tuoda vahvemmin esille Suomen ev.lut. kirkon voimassa oleva avioliittokäsitys ja näin välttää kanteluissa esille nostetut yksipuoliset painotukset. Tuomiokapituli toteaa myös, että vastaisuudessa arkkipiispan tulisi kiinnittää huomiota "tämän kaltaisen asian asettamiin poikkeuksellisen suuriin viestinnällisiin haasteisiin".

Tuomiokapitulin istunto käytiin tuomiorovasti Heimo Rinteen johdolla. Esittelijänä asiassa toimi pappisasessori Pertti Ruotsalo. Piispa Kaarlo Kalliala ei osallistunut asian käsittelyyn.

Lue kantelut ja arkkipiispan vastukset: Kapitulin päätös

Kuva: Olli Seppälä