Kapituli hylkäsi naispappeuden vastustajan oikaisuvaatimuksen

Oulun tuomiokapituli on hylännyt Kemijärven kirkkoherran viran täytöstä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Kapituli totesi kokouksessaan 9. helmikuuta, että oikaisuvaatimuksen tehnyt kappalainen Aki Lautamo ei kelpaa ehdokkaaksi kirkkoherranvaaliin, koska hän on ilmoittanut, ettei tee yhteistyötä kaikissa virkatehtävissä kaikkien pappien kanssa. 

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin lakimiesasessorin Osmo Rahjan mukaan Lautamo on ilmaissut kieltäytyvänsä alttariyhteistyöstä naisten kanssa.