Kansliapäälliköltä uusi avaus jumalanpalvelusyhteisöistä

Keskitalo205_BJukka Keskitalo.

Mikäli kirkko päättäisi perustaa satakunta rovastikuntaa, joissa hoidettaisiin alueellisten seurakuntien yhteisiä asioita, rovastikunnalla voisi olla päätoiminen johtava viranhaltija, ”rovasti”. Tämä ”rovasti” voisi olla seurakuntien kirkkoherrojen lähiesimies, ja hänellä olisi myös hengellistä eli pastoraalista johtajuutta.

Keskitalo katsoo, että rovastikunnan johtavan viranhaltijan kaitsennan alla voisi olla ”jumalanpalvelusyhteisöjen omaista toimintaa”. Henkilöseurakunnista puhumista hän kuitenkin karttaa.

- Tähän asti ongelmana on ollut se, ettei seurakuntien yhteisellä jumalanpalvelusyhteisö-toiminnalla ole aina ollut selkeätä hengellistä johtajuutta, ja se on saattanut jäädä irralliseksi seurakuntien toiminnasta.

Jumalanpalvelusyhteisöt voisivat olla esimerkiksi tuomasmessutyyppisiä, Keskitalo kaavailee. Ne voisi yhdistää rovastikuntamallissa ketterästi rovastikuntien kaitsentaan ja seurakuntien yhteyteen.

Keskitalon mukaan rovastikuntien johtavat viranhaltijat voisivat muutoinkin olla eräänlaisia ”piispan resursseja” hiippakuntien johtamisessa.

Seurakuntien rakennemuutoksen ohjausryhmän 2008–2011 loppuraportti esiteltiin tiistaina kokoontuneelle kirkkohallituksen täysistunnolle. Täysistunto päätti, että loppuraportista annetaan seurakunnille, seurakuntayhtymille, hiippakuntavaltuustoille, tuomiokapituleille sekä kirkon työmarkkinalaitokselle tilaisuus antaa palautetta 30.4.2012 mennessä.

Lue myös: Kirkolle tulee kiire Kataisen kintereillä