Kansanlähetys hyväksyi lähetystyön perussopimuksen

sekl tunnus 205

Sopimusmallissa kirkko tekee perussopimuksen lähetysjärjestöjen kanssa. Sopimuksessa todetaan lähetysjärjestöjen oikeudet ja velvollisuudet. Vuonna 2010 päätettiin, että sopimukseen kuuluu myös kansainvälisen työn hiippakuntasihteerien palkkaus. Kansanlähetys hyväksyi esitetyn rahoitusratkaisun, jossa hiippakuntasihteerien palkkauskulut jakaantuvat järjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun kesken seurakuntien talousarviomäärärahoista saatujen prosenttiosuuksien mukaisesti.

Edellytyksenä oli, että kaikki järjestöt hyväksyvät kustannusten jaon ja kulut eivät nouse esitetystä. Kansanlähetyksen osuus vuodelle 2014 on noin 61 000 euroa. Kirkon tavoitteena on aloittaa hiippakuntasihteerien rekrytointi syksyllä siten, että he aloittaisivat työnsä vuoden alussa.

Sopimus säilyttää lähetysjärjestön yksityisoikeudellisen aseman ja antaa toimijoille lähetystyön toteuttamiseen tarvittavan operatiivisen itsenäisyyden.

Kirkossa on seitsemän lähetysjärjestöä. Myös Suomen Lähetysseuran hallitus on hyväksynyt perussopimuksen yksimielisesti. Perussopimusta käsitellään vielä Lähetysseuran vuosikokouksessa osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Vuosikokous vahvistaa hallituksen hyväksymän suunnitelman. SLS on suurin lähetysjärjestöistä.

Sopimuksen on hyväksynyt myös Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ruotsinkielinen sisarjärjestö SLEF.

Kaikki muutkin järjestöt hyväksynevät sopimuksen vielä alkukesän kuluessa.