Kansanedustajat kannattavat Kulosaaren mallia

Joukko kansanedustajia peräänkuuluttaa uskonnonopetuksen uudistamista kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsenet Outi Alanko-Kahiluoto (vihr), Eeva-Johanna Eloranta (sd) ja Sanna Lauslahti (kok) ilmoittavat yhteisessä lausunnossa, etteivät he pidä nykyistä uskonnon opetuksen järjestelmää enää tarkoituksenmukaisena.

Heidän mukaansa peruskoulussa ja lukiossa voitaisiin siirtyä kaikille uskontokunnasta riippumatta yhteiseen uskontotiedon ja etiikan oppiaineen opetukseen, jossa käsitellään laajasti eri maailmankatsomuksia, uskontoja ja arvokasvatusta.

Edustajien mukaan yksi vaihtoehtoinen tapa olisi selvittää, miten pitkälle eri uskonnoille ja elämänkatsomustiedolle voidaan järjestää yhteistä opetusta samoissa opetusryhmissä. Tämänkaltainen kokeilu on parhaillaan menossa Kulosaaren yhteiskoulussa Helsingissä.

– Esitämmekin, että Opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus uudistavat uskonnon opetuksen rakenteet 2000-luvulle. Asia voidaan valmistella Opetushallituksen työryhmässä, joka valmistelee opetussuunnitelmien uusia vuonna 2016 voimaan tulevia opetussisältöjä, edustajat ehdottavat.

Alanko-Kahiluodon, Elorannan ja Lauslahden lisäksi Vasemmistoliiton kansanedustajat Silvia Modig ja Eila Tiainen kertovat kannattavansa uskonnonopetuksen uudistamista kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi. Uudessa aineessa yhdistyisivät uskontotieto, elämänkatsomus ja etiikka.

Yhteinen oppiaine vastaisi Modigin ja Tiaisen mukaan paremmin nyky-yhteiskunnan tarpeisiin kehittää ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Oppilaille voitaisiin tarjota mahdollisuus keskustella yhdessä katsomuksen mukaisen eriyttämisen sijaan.

– Kansainvälistyvässä maailmassa oppilaat hyötyvät opetuksesta, jossa he kohtaavat erilaisia näkemyksiä. Ryhmiin erittely on vanhanaikaista ja perustuu ajatukselle erillisistä yksien totuuksien yhteisöistä, Eila Tiainen toteaa.

Lue Outi Alanko-Kahiluodon, Eeva-Johanna Elorannan ja Sanna Lauslahden kannanotto täältä.