Kansanedustaja: Olen pahoillani Ambrosiuksen ja Askolan puolesta

Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo on vaatinut metropoliitta Ambrosiukselta selvitystä tämän kutsuttua piispa Irja Askolan ortodoksisessa pappisvihkimyksessä Uspenskin katedraalin alttariin. Alttari on ortodoksisessa kirkossa kaikkein pyhin paikka.

Tapahtunut puhuttaa nyt runsaasti ortodoksisen kirkon sisällä.

– Tuen metropoliitta Ambrosiuksen linjaa. Minun mielestä kirkon täytyy olla avoin ja ajassa elävä muiden kirkkojen kanssa yhteistyötä tekevä. Tämä on juuri se, mitä metropoliitta on peräänkuuluttanut ja käytännössä pyrkinyt omalla työllään edistämään, kansanedustaja Maria Guzenina (sd) sanoo.

Hän on itse Helsingin ortodoksisen seurakunnan jäsen.

– Olen itse omana havaintonani tehnyt sen, että ihmiset, tavalliset ortodoksit tukevat metropoliitta Ambrosiuksen linjaa.

Guzenina sanoo, että ortodoksina häntä harmittaa se, että jumiudutaan tällaisiin kiistelyihin sen sijaan, että puhuttaisiin kirkon merkityksestä yhteistyön rakentajana.

– Kirkon perimmäinen syy olemassaoloonsa eli rakkauden lähimmäisyyden ja hyväntekemisen korostajana jää tällaisten kiistojen jalkoihin.

Olemme ensisijaisesti suomalaisia

Guzenina sanoo voimakkaasti, ettei kirkko voi ghettoutua ja kaikkien kirkkojen täytyy tehdä yhteistyötä.

– Olen pahoillani niin piispa Irja Askolan kuin metropoliitta Ambrosiuksen puolesta, että he ovat tällaisella hyvän yhteistyön eleellä joutuneet paikoin hyvinkin negatiivisen arvostelun kohteeksi.

Kysymykseen, mitä hän ajattelee arkkipiispa Leon toiminnasta, Guzenina ei suoraan lähde ottamaan kantaa.

– En halua arvostella ketään, mutta haluan tukea piispa Ambrosiusta.

Leon sanat tapaukseen liittyvässä tiedotteessa siitä, että kirkon jäsenet ovat identiteetiltään ensisijaisesti ortodokseja ja vasta sitten suomalaisia, on kuitenkin pohdituttanut Guzeninaa.

– Olen eri mieltä siitä. Suomi on tasa-arvon maa. Koen itse identiteettini ensijaisesti suomalaiseksi. Ne ystävät, joiden kanssa olemme tästä asiasta keskustelleet, eivät jaa arkkipiispa Leon ajatusta.

Uskoo naispappeuden toteutuvan

Guzenina sanoo pitävänsä viisaana metropoliitta Ambrosiuksen ajatusta siitä, että asioista pitää voida keskustella.

– Tässä ajassa naisten ja miesten välisen tasa-arvon pitäisi olla asia, josta voidaan keskustella ilman että keskustelun aloittaja leimataan luopioksi. Kirkon pitää elää ajassa eikä tässä ajassa ole taantumukseen varaa.

– Enkä voi olla heittämättä ilmaan kysymystä, johtuiko nyt noussut reaktio Irja Askolan sukupuolesta. Sellainen olisi todella surullista.

Kansanedustaja sanoo kirkkojen kautta aikain seuranneet aikaa.

– Paavi Franciscus esimerkiksi paikoin vanhoillisessa katolisessa kirkossa on rohkeasti kyseenalaistanut ja avannut keskustelua katolisen kirkon tiettyjen toimintatapojen osalta.

– Minä näen ortodoksisen kirkon rakkauden ja suvaitsevaisuuden kirkkona ja toivon, että tämä näkemykseni ei ole väärä. Näen, että tulevaisuudessa, aivan kuten luterilaisuudessa naispappeus tulee mahdolliseksi, millä aikavälillä, sitä on vaikea sanoa.

Guzeninan mukaan piispa Irja Askola on hyvin pidetty ortodoksien keskuudessa.

– Hän on avoimen keskustelun peräänkuuluttaja itsekin. Ortodoksisuushan on hyvin vahvasti painottanut ekumeenisuutta ja se on näkynyt meillä Suomessa kirkon työssä. Esimerkiksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston työssä ortodoksit ovat olleet todella aktiivisesti mukana ja tätä linjaa pitää jatkaa.