Kansalaisaloite ehdottaa uutta katsomusainetta

Kansalaisaloitteella ehdotetaan uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen korvaamista kaikille yhteisellä katsomusoppiaineella. Nimien kerääminen aloitteeseen alkaa tänään.

Aloitteen taustajoukkoihin kuuluva luokanopettaja Ritva Hujanen kertoo, että aloite sai alkunsa viime syksynä opettajien keskustellessa työkokemuksistaan. Aloitteen tekijät pitävät nykymuotoista oman uskonnon opetusta monimutkaisena ja hankalana järjestää.

– Osalla oppilaista katsomusoppiaine määräytyy väestörekisteritietojen mukaan. Lainsäädäntö ei kohtele kaikkia samalla tavalla, Hujanen sanoo.

Uuteen oppiaineeseen sisällytettäisiin nykyopetuksesta kaikille katsomuksille yhteiset osat sekä merkittävimmät osat jokaisen katsomuksen erityispiirteistä, aloitetekstissä ehdotetaan.

Opetus sisältäisi arvokasvatusta, etiikkaa, suomalaista kulttuuriperintöä sekä eri uskontoja ja maailmankatsomuksia.

– Meillä on omat haaveemme ja käsityksemme uuden oppiaineen sisällöstä, mutta opetussuunnitelmasta päättää Opetushallitus. Mikäli aloite menee eduskunnassa läpi, toivomme, että mahdollisimman monet ryhmät pääsisivät vaikuttamaan oppiaineen sisältöihin. Tavoitteena on, että siellä istuisivat saman pöydän ympärillä eri kirkkokuntien ja uskontojen edustajat sekä uskonnottomien edustajat.

Hujanen uskoo, että katsomusopetuksen yhdistäminen parantaisi mahdollisuuksia käsitellä koulussa eettisiä kysymyksiä kuten hyvää kaveruutta ja toisten kunnioittamista.

– Koulu huutaa arjessa aikaa juuri tällaiseen keskusteluun. Oman maailmankatsomuksen hahmottaminen tapahtuu oivasti tällaisten keskustelujen kautta.

Kirja-Matin koulun kolmasluokkalaiset tutustuivat viime keväänä uskonnontunnilla Ylistaron kirkkoon. Kuva: Jyrki Johannes Tervo

Lue myös:

Professori kaipaa uskonnonopetukseen lisää dialogia