Kannatuskirjoitus: Mari Parkkinen Mikkelin hiippakunnan piispaksi

Teologian tohtori Mari Parkkinen, 51, on Imatran kirkkoherra. Kuva: Kari Rossi

Mikkelin hiippakuntaan valitaan uusi piispa 16.6.2023. Häntä ei valita siksi, että jonkun ura täydentyisi tai muista vastaavista syistä vaan kirkon ja evankeliumin palvelijaksi. Hiippakunnan piispanvaali vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kirkon elämä omassa hiippakunnassamme ohjautuu tulevina vuosina. Me, TT Mari Parkkista kannattavat, näemme seuraavia tärkeitä kirkon tulevaisuuden osatekijöitä, joihin piispa voi vaikuttaa.

Hengellisenä johtajana piispalla on tärkeä rooli hiippakuntansa seurakuntien ja kirkkoherrojen tukemisessa. Seurakuntien nuoren sukupolven työntekijät elävät erilaisessa maailmassa kuin vanhempi sukupolvi. Kirkon työ ei menesty enää entisellä johtamistavalla vaan tarvitaan kuuntelevaa, vuorovaikutteista ja mahdollistavaa johtamista. Marista saamme kirkkoomme tällaisen johtajan.

Ajallemme on ominaista, että viestinnän kenttä on nopeaa ja vilkasta. Piispan on kyettävä tuomaan esille uskon ja armon viestiä tässä ympäristössä. Marille Raamattu ja siitä nouseva kirkon oppi on tärkeää, samoin niiden tekeminen ihmisläheiseksi ja ymmärrettäväksi. Viestinnän ammattilaisena Mari kykenee puhuttelemaan ihmisiä ja ohjaamaan kirkon toimijoita välittämään viestiä, joka kutsuu, rohkaisee ja koskettaa ihmisiä.

Hiippakunnassamme on monin eri tavoin ajattelevia, siksi tarvitaan erilaisuuden ja yhdenvertaisuuden hyväksymistä. Samalla tulee huolehtia, että kaikilla kirkon jäsenillä, toiminnan piirissä olevilla ja työntekijöillä on turvallinen olla kirkossa. Tähän Mari haluaa erityisesti panostaa, yhteyteen ja kunnioitukseen erilaisuudessa!

Me allekirjoittaneet ja suuri joukko muita vetoamme näiden ja monien muiden seikkojen perusteella, että hiippakuntamme tulevaksi piispaksi valitaan TT, Imatran kirkkoherra Mari Parkkinen.

Anna Kinnunen

kirkkoherra, Hamina

Mirva Lehtinen

kappalainen, kirkolliskokoushedustaja, Kuusankoski

Eija Juuma

seurakuntapastori, kirkollishkokousedustaja, Mikkeli

Minni Kuisma

kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkolliskokousedustaja, Kotka

Helena Cástren

rovasti, psykoterapeutti, Puumala

Toivo Loikkanen

rovasti, aluekappalainen, Savonlinna