Kallioniemi: "Uskonnolliset yhteisöt eivät ymmärrä uskonnonopetuksen tehtävää"

Koulu ei ole oikea paikka uskonnollisen identiteetin vahvistamiseen, sanoo Helsingin yliopiston uskonnon didaktiikan professori Arto Kallioniemi. Kallioniemi kommentoi vähemmistöuskontoja edustavien perheiden viime viikolla julkaisemaa kannanottoa, jossa perheet ilmaisevat huoltaan yhä uusien koulujen siirtymisestä osin yhdistettyyn uskonnonopetuksen malliin.

Kannanoton mukaan malli estää vähemmistöjen oman opetuksen sekä turvallisen tilan luomisen, jossa oppilaat voisivat tutkia omaa identiteettiä yhdessä pätevän opettajan kanssa

Arto Kallioniemi tunnetaan niin sanotun Kulosaaren mallin kehittäjänä ja puolestapuhujana. Hänen mielestään kannanoton väitteet perustuvat virheelliseen käsitykseen uskonnonopetuksen tehtävistä.

– Koulun uskonnonopetuksen tehtävä on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Aikaisemmin opetuksen tehtäväksi nähtiin uskonnolliseen traditioon sitouttaminen, mutta nykyään tehtävänä on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Uskonnollisen tradition siirtäminen on kotien ja uskonnollisten yhdyskuntien tehtävä.

Lisäksi oman uskonnon opetus perustuu Kallioniemen mukaan virheelliseen käsitykseen uskonnollisen identiteetin pysyvyydestä.

– Ihmisten uskonnollinen identiteetti voi vaihtua elämänkaaren aikana. Nykyään puhutaan sukkuloimisesta eri identiteettien välillä.

Myöskään aito keskustelu ja erilaisten uskontojen ja katsomusten käsittely ei Kallioniemen mukaan välttämättä onnistu pienissä ja tiiviissä opetusryhmissä.

– Jos asioita tarkastellaan ainoastaan omassa piirissä, se jää aina puutteelliseksi. Kun sanotaan, että yhteinen uskonnonopetus on valtakulttuurin etu, niin näen, että se on myös vähemmistöjen etu. He saavat valmiuksia ymmärtää erilaista uskonnollisuutta ja katsomuksia.

Kallioniemen mukaan kannanoton väite siitä, ettei vähemmistöuskontojen edustajia olisi kuultu prosessissa, ei pidä paikkaansa.

– Olemme yrittäneet antaa sijaa, mutta he eivät ole halunneet tulla mukaan yhteisen oppiaineen suunnitteluun.

Kuva: Matti Karppinen

Lue myös:

Kannanotto: Yhdistetty uskonnonopetus palvelee valtakulttuuria, ei vähemmistöjä