Kaleva: Mielikuvat vanhoillislestadiolaisuudesta huonontuneet

Kalevalest Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa 74 prosenttia vastaajista katsoo liikkeen johdon toimineen lasten sukupuolista hyväksikäyttöä koskeneessa asiassa erittäin huonosti tai huonosti. Kysely tehtiin Oulun seudun asukkaille.

Vanhoillislestadiolainen herätysliike on saanut viime aikoina runsasta mediahuomiota sen piirissä paljastuneiden lasten hyväksikäyttötapausten vuoksi. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys (SRK) teki asian vuoksi muun muassa sisäisen selvityksen.

Liikkeen sisällä kyselyyn vastanneiden näkemykset menevät Kalevan mukaan ristiin. Noin 40 prosenttia vanhoillislestadiolaisista katsoo liikkeen johdon toimineen melko hyvin tai erittäin hyvin ja noin neljännes huonosti tai erittäin huonosti.

Yli puolet kaikista kyselyyn vastaajista katsoo suhtautumisensa liikkeeseen muuttuneen kielteisemmäksi.

SRK:n pääsihteeri Tuomas Hänninen arvioi negatiivisen tutkimustuloksen kertovan siitä, että vanhoillislestadiolaisen liikkeen todellista luonnetta ei tunneta.

- Kun ei käydä meidän tilaisuuksissamme, ollaan mielikuvien varassa, Hänninen sanoo Kalevalle.

Tutkimukseen osallistui 1034 viisitoista vuotta täyttänyttä asukasta Oulun seudulta. Haastattelut tehtiin 14.-17.6.

Kalevan uutisen verkkoversio

(Kuva rajattu Kalevan uutisesta)