Kalervo Salo: Erillismessujen järjestäminen mahdotonta

Salo_kalervo205Kotimaa24 kysyi Espoon piispanvaalissa ehdolla olevalta Leppävaaran kirkkoherra, TT, Kalervo Salolta kolme kysymystä.

Espoon hiippakunnan piispanvaalissa on vain kaksi ehdokasta, onko hiippakunta hankala?

- Piispan työ Espoon hiippakunnassa ei ole hankalampaa kuin muissakaan hiippakunnissa. Iso ja pitkäkestoinen haaste on seurakuntien yhdistyminen, johon tarvitaan usean vuoden ajan tukitoimia. Espoon hiippakunnan alueella seurakuntarakenteen muutosprosessi on käynnissä Lohjan seudulla. Monet Espoon hiippakunnan seurakunnat ovat suuria ja niiden talousasiat ovat hyvin hoidetut. Perusasiat ovat siis kunnossa.

- Toisaalta ihmiset Espoon hiippakunnan alueella vaativat laadukkaasti hoidettua seurakuntatyötä. Resurssit eivät tahdo riittää kaikkiin haasteisiin.

- Jotkut jättävät kirkon, koska he eivät ole riittävän vakuuttuneita uskon perusteista. Joillekin kirkko näyttäytyy liian konservatiivisena, toisille liian liberaalina. Kirkon moniäänisen yhteyden ja keskustelukyvyn edistäminen on sekä piispan että kaikkien kirkon työhön osallistuvien suuri haasteena Espoon hiippakunnan alueella.

- Piispan tehtävänä on tukea seurakunnissa tehtävää työtä. Piispa innostaa, kannustaa ja rohkaisee työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia. Hän toisaalta kuuntelee ihmisiä, mutta myös puhuu rohkeasti uskon perusteista ja pyrkii rakentamaan luontevaa siltaa eri tavoin ajattelevien ihmisten välille.

Mitä mieltä olette Espoon Iivisniemen kappelissa järjestettyjen SLEYn messujen kaltaisista erillismessuista, tulisiko ne sallia vai kieltää?

- Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin varajäsenenä olen ollut tekemässä päätöstä Iivisniemen kappelin erillismessuista. Ehdottamani päätösponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Olen siis sitä mieltä, että kirkkomme ei voi järjestää sellaisia erillismessuja, joiden toimittaminen ei naispuolisille pastoreille ole mahdollista.

- Kirkkomme on omaksunut näkemyksen pappisvirasta, jota voi hoitaa papiksi vihitty mies tai nainen. Naispappeutta vastustavalla on mielipiteen vapaus, mutta hän ei voi toimia kirkon ykseyttä vahingoittaen tai kieltäytyä minkään työtehtävänsä hoitamisesta.

Mitä mieltä olette kirkon valtavirran vastaisia näkemyksiä edustavien, esimerkiksi naispappeutta vastustavien, lähetysjärjestöjen rahoittamisesta?

- Ymmärrän niitä seurakuntia ja seurakuntayhtymiä, jotka ovat päättäneet olla tukematta sellaista lähetystyötä, jossa naisen pappeuteen suhtaudutaan kriittisesti. Naisten aseman väheksyminen ei ole kirkkomme linjan mukaista.

- Toisaalta tilanne lähetyskentällä ei aina ole kovin yksinkertainen. Lähetystyö toteutuu yhteistyössä paikallisen kirkon kanssa. Naispapilla ei käytännössä ole toimintamahdollisuuksia ympäristössä, jossa paikallinen yhteistyökumppanina toimiva kirkko hyväksyy vain miehen pappeuden. Piispa tai tuomiokapituli ei tee päätöstä lähetysjärjestöjen rahoittamisesta. Päätösvalta asiassa kuuluu seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle.

Espoon piispanvaalissa on Leppävaaran kirkkoherra, TT, Kalervo Salon lisäksi ehdolla myös Seinäjoen kirkkoherra, TT, Tapio Luoma. Hänen vastauksensa Kotimaa24:n kysymyksiin voit lukea täältä.Espoon hiippakunnan piispanvaali käydään 4. marraskuuta. Uusi piispa vihitään virkaansa 12.2.2012 Espoon tuomiokirkossa. Hän aloittaa virassaan 1.2.2012, jolloin nykyinen Espoon piispa Mikko Heikka jää eläkkeelle.

Lue myös: Piispa Heikka ei salli Espoon naispapittomia messuja