Kaksi kolmesta amerikkalaisesta kokee, että korkeampi voima on palkinnut heidät

Jumalaan uskovien yhdysvaltalaisten määrä on hitaasti pienentynyt. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Pew Research Center selvityksessään. Samaan aikaan Jumalan olemassaoloa epäilevien ja sen kieltävien ihmisten määrä on Yhdysvalloissa kasvanut.

Tutkimuskeskuksen haastatteluun vastasi 4 700 yhdysvaltalaista aikuista. Heiltä kysyttiin, uskovatko he Jumalaan vai eivät. Vastaajista noin 56 prosenttia kertoi uskovansa Jumalaan sellaisena kuin Raamatussa kuvataan. Noin kolmannes vastaajista kertoi uskovansa johonkin korkeampaan voimaan. Noin kymmenen prosenttia vastaajista kertoi, ettei usko minkäänlaiseen hengelliseen mahtiin.

Uskonnollisesti sitoutumattomat eli itseään agnostikoiksi, ateisteiksi tai "eivät miksikään erityisiksi" kuvaavat vastaajat uskoivat liki kolmessa tapauksessa neljästä johonkin korkeampaan voimaan. Osa heistä uskoi Raamatussa kuvattuun Jumalaan.

Selvityksessä huomautetaan, että kyselyssä ei täsmennetty, millainen Raamatussa oleva Jumala tarkalleen on. Vastaukset kuvastavat siis kunkin omaa käsitystä, mutta valtaosa raamatullisesti uskovista luonnehti Jumalaa kaikkivoivaksi, kaikkitietäväksi ja rakastavaksi jumalolennoksi, joka päättää paljolti tai kaiken, mitä ihmisten elämässä tapahtuu.

Liki 80 prosenttia yhdysvaltalaisista ajatteli, että Jumala tai korkeampi voima on suojellut heitä, ja kaksi kolmannesta kertoi tulleensa kaikkivaltiaan palkitsemaksi. Alle kaksi kolmannesta sanoi, että Jumala tai korkeampi voima tuomitsee kaikki ihmiset heidän tekojensa mukaan, ja noin 40 prosenttia kertoi tulleensa tällaisen voiman tai Jumalan rankaisemaksi.

Vastaajista 28 prosenttia kertoi, että he puhuvat Jumalalla ja Jumalan puhuu heille. Liki puolet vastaajista sanoi puhuvansa Jumalalle mutta kokevansa, että Jumala ei puhu heille.

Kuva: Gustave Dorén raamatunkuvitus.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.