Kajaanin seurakunta auttaa asunnottomia EU-rahalla

Kajaanin seurakunta on vuoden alusta lähtien toteuttanut EU-rahoitteista diakonista NAKSU-hanketta, jonka tarkoituksena on hankkia asuntoja sosiaalisista syistä ilman asuntoa oleville nuorille aikuisille.

Hanke toimii niin, että ilman asuntoa oleville, usein päihdeongelmista kärsiville nuorille aikuisille vuokrataan asunto Kajaanin Pietari Oy:ltä. Seurakunta tekee vuokrasopimuksen, koska elämäntilanteestaan johtuen moni asiakkaana oleva nuori aikuinen ei voisi tehdä vuokrasopimusta.

– Paitsi että oma osoite puuttuu, monilla voi olla myös paljon maksamattomia vuokrarästejä. Tällöin varsinkaan yksityisille vuokramarkkinoille ei ole mitään asiaa. Tämän vuoksi kaupunkikin suhtautuu tällaiseen asunnonhakijaan torjuvasti, Kajaanin seurakunnan diakoni Anne Matilainen sanoo.

Kaupunki ei myöskään anna asuntoa, ellei toispaikkakuntalaisella hakijalla ole työ- tai opiskelupaikkaa.

Matilainen työskentelee seurakunnan diakoniatyön päihde- ja kriminaalityössä. Hän kertoo olleensa yksi NAKSU-hankkeen ideoijista ja tehneensä viime vuonna tarvittavat hakemukset Euroopan unionin sosiaalirahastolle (ESR) projektin rahoitusta varten.

NAKSU (Nuorten asumisen ohjaus ja kokonaisvaltainen sosiaalinen uudistuminen) -hankkeen päähakija on Kajaanin evankelis-luterilainen seurakunta. Muita rahoittajia ovat Kajaanin kaupunki, Kainuun sote ja Kajaanin tukiasuntoyhdistys.

NAKSU-hanke on ainutkertainen hanke siinä mielessä, että se on tällä hetkellä Suomessa ainoa käynnissä oleva ESR-rahoitteinen hanke, jossa seurakunta on päätoteuttaja.

Kahdeksi vuodeksi tarkoitettuun projektiin on saatu ESR:ltä 300 000 euron rahasumma. Lisärahoitusta tulee jonkin verran myös seurakunnalta.

EU-tuella ei makseta asuntojen vuokria. Sen sijaan sillä on kyetty palkkaamaan projektiin kaksi ja puoli kokoaikaista hanketyöntekijää ja puoliaikainen hankepäällikkö.

– Käytännössä sitten Kela maksaa vuokraan tarvittavan asumistuen suoraan vuokran hoitavalle seurakunnalle. Vuokralainen hakee kaupungilta vielä toimeentulotukea, joka sekin tilitetään vuokraan tarvittavalta osalta seurakunnalle, Matilainen kertoo.

"Moni nuori ei selviä arjen asioista"

Matilainen kertoo projektin asiakkaina olevan paljon vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä. Moni nuori ei selviä ilman apua esimerkiksi viranomaisten kaavakkeista.

– Taustalla voi olla vaikeita lukihäiriöitä, päihderiippuvuutta tai mielenterveysongelmia. Kyse saattaa olla myös arjesta vieraantumisesta. Moni asiakkaista ei muutenkaan kykene hallitsemaan tavallisen arjen yksinkertaisilta tuntuvia asioita kuin vähän kerrassaan. Hankkeessa me asunnon tarjoamisen ohella opetamme nuoria hallitsemaan elämäänsä.

Oma asunto ja osoite ovat käytännössä ehdoton edellytys elämiselle. Matilainen kertoo kolmisen kuukautta toimineen projektin auttaneen monia tuuliajolla olleita nuoria aikuisia jaloilleen.

– Olemme ihmetelleet sitä, miten nopeasti joidenkin nuorten sekaisin olleet asiat selviävät. Muutama on lähtenyt opiskelemaan ja jotkut päihdeongelmaiset ovat päässet korvaushoitoon. Siihen ei pääse, ellei ole asuntoa. Tuntuu hyvältä, kun pohjalla ollut nuori aikuinen kertoo, että "olen nyt saanut elämäni takaisin", Matilainen sanoo.

Moni asiakas on pyörinyt palvelujärjestelmässä saamatta siitä mitään todellista apua.

– On ollut hyvin koskettavaa, kun joku nuori sanoo, että "ensimmäisen kerran joku välittää minusta", Matilainen kertoo.

Alun perin projektissa oli tavoitteena 12 asunnon hankkiminen. Toisin on käynyt.

– Tämä toiminta on räjähtänyt käsistä. Nyt meillä on 21 tuettavaa ihmistä asumassa 14 asunnossa. Näistä kaikista seurakunta maksaa vuokran.

Matilaisen uskoo, että toiminta ei lopu, vaikka EU-rahoitus päättyy vuoden 2017 lopussa.

– Tämä on niin tärkeää ja tarpeellista, että se on saatava ajetuksi seurakunnan rakenteisiin, Anne Matilainen sanoo.

Kuva: Kaisa Rönkä

Lue myös: "Seurakunnan EU-rahoituksessa keskityttävä rahan asemasta siihen, että tehdään hyvää"

Kirkkohallituksen EU-rahoitusopas on ilmestynyt: Informoidu! Inspiroidu! Toimi!