Kaikille mieluista todellisuutta ei ole, sanoo Tapio Luoma – "Kirkon päätös on Jumalan sallima asia"

Keskitien ihmiset. Heiltä Espoon piispa Tapio Luoma uskoo saaneensa valtaosan äänistään arkkipiispanvaalin ensimmäisellä kierroksella. Niiltä ihmisiltä, jotka eivät tunne oloaan kotoisaksi siellä, missä otetaan voimakkaasti kantaa.

Sellaisena ihmisenä Luoma pitää myös itseään. Ominaisuus ei ilmene vain piispan työssä, vaan koko elämässä.

– Vierastan kaikenlaista ehdottomuutta ja äärimmäisyyttä. Keskeinen piirre persoonassani on, että haluan miettiä asiat loppuun asti.

Tapio Luoma lähti arkkipiispanvaalin toiselle kierrokselle johtoasemasta. Ensimmäisellä kierroksella oli mukana viisi ehdokasta, ja Luoma sai 38 prosenttia äänistä.

Milloin on aika vetää johtopäätökset?

Nyt Luoma istuu työhuoneessaan Espoon tuomiokapitulissa. Huone on avara ja pöytä siisti: esillä on vain muutama paperi ja pari sinistä post it -lappua.

Luoma on johtanut hiippakuntaa kuusi vuotta. Hän sanoo tehneensä sen kuunnellen.

Palavereissa hän haluaa avata mielenmaisemaansa ja kertoa työtovereilleen, mitä ajattelee ajankohtaisista aiheista. Samalla hän pyrkii antamaan tarttumapintaa siihen, kuka on ihmisenä.

Omasta mielestään Luoma on hyvä johtaja siksi, että hän ottaa erilaiset näkökannat huomioon mutta yrittää saada ihmiset katsomaan yhteen suuntaan. Heikkouksia ovat satunnainen hoksaamattomuus siitä, mihin kaikkeen pitäisi kiinnittää huomiota. Siinä auttavat työtoverit.

Luoma tietää myös, ettei aina hahmota, milloin on aika lopettaa keskustelu ja vetää johtopäätökset.

Luoman mielestä hengellisen johtamisen pitää kirkossa suodattua asiajohtamisen ja henkilöjohtamisen läpi.

– Kaitsenta ei ole lammaslauman paapomista ylhäältä käsin, vaan kokonaisvaltaista heittäytymistä lauman kanssa samaan virtaan.

Piispalta odotetaan valtavasti, Luoma sanoo.

– Yksi suurimpia odotuksia on, että ota meiltä pois tämä paha olo, ratkaise meidän ongelmamme. Mutta täydellistä ja kaikkien mielen mukaista todellisuutta ei ole.

Konservatiivisen ehdokkaan rooli

Toisen kierroksen vaaliasetelmassa Luomalla on konservatiiviehdokkaan paikka. Hän myöntää sen ja toteaa, että kaksivaiheisen vaalin toiselle kierrokselle valikoituvat aina perinteisempi ja liberaalimpi ehdokas.

Ensimmäisellä kierroksella vaalissa oli mukana kandidaatti, joka oli vielä roimasti Luomaa konservatiivisempi. Ville Auvinen ei tee alttariyhteistyötä naispuolisten pappien kanssa. Toisella kierroksella Auvinen aikoo äänestää Luomaa. Hän sanoi Kotimaan haastattelussa, että on kuullut Luoman suhtautuvan yhteistyöhaluisesti herätyskristillisiin järjestöihin.

– Tuki on tervetullutta, mistä se sitten tuleekin, ja yhteistyöhaluisuus aivan varmasti pitää paikkansa. Etelä-Pohjanmaalla olen tottunut siihen, että herätysliikkeet ovat tehneet yhteistyötä seurakuntien kanssa, pohjalaislähtöinen, alueella pitkään työskennellyt Luoma sanoo.

Konservatiivisten järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön raja menee hänen mukaansa siinä, että pappisvirka on avoin naisille ja miehille eikä seurakuntien työvuoroja järjestellä sukupuolen perusteella.

"Kirkon päätös on aina enemmän kuin ihmisten päätös"

Avioliitto on asia, joka erottaa Tapio Luoman ja vastaehdokas Björn Vikströmin kannat toisistaan. Luomalle avioliitto on miehen ja naisen liitto. Toisaalta Luoma sanoo kunnioittavansa asiassa kirkon päätöksiä. Jos kirkolliskokous tulevaisuudessa hyväksyy samaa sukupuolta olevien vihkimisen, hänkin voisi kuvitella vihkivänsä homopareja.

– Kirkon päätös on aina enemmän kuin ihmisten päätös. Se on aina Jumalan sallima asia, ellei jopa hänen tahtonsa.

Samalla Luoma sanoo, että hän pitää tärkeämpänä Jumalan tahdon kysymistä kuin sitä, että joku määrittelee voimakkaasti sen, mikä on Jumalan tahto.

Pari viikkoa sitten Luoma totesi Yle Radio 1:n Horisontissa, että suurelle osalle suomalaisista ajatus samaa sukupuolta olevien avioliitosta on ”käsittämätön”. Hän tarkentaa tarkoittaneensa, että moni suomalainen mieltää avioliiton käsitteeksi, jonka osapuolet voivat olla vain mies ja nainen.

Näin Luoma ajattelee myös itse. Hän ei halua kieltää samaa sukupuolta olevien parien onnea ja iloa, mutta avioliiton käsite kirkollisen vihkimisen yhteydessä ei tunnu luontevalta.

– Samaan aikaan ympärillä on Kristukseen Jeesukseen uskovia, jotka näkevät asian toisin.

Espoo on toistaiseksi ainoa hiippakunta, jossa tuomiokapituli on rankaissut sateenkaariparin liiton siunannutta pappia. Luoma neuvoi kirkkoherroja, että nämä kannustaisivat pappejaan ottamaan yhteyttä piispaan, jos he ovat vihkineet tai siunanneet samaa sukupuolta olevia. Näin peli olisi avointa ja reilua.

Jo aiemmin yksi avioliiton siunannut pappi oli ollut yhteydessä Luomaan. Hän sai kapitulilta rangaistuksen. Oliko se reilua ja avoimuuteen kannustavaa?

– Luulen, että jokainen, joka tietää tekevänsä vastoin työnantajan ohjeita, osaa varautua seurauksiin. Kaikkien hiippakuntien viesti on yksi ja sama: älkää tehkö noin, Luoma sanoo.

"Kirkko on olemassa, koska Jumala on relevantti"

Pelkästään konservatiiviksi Luoma ei tunnustaudu. Hän sanoo suhtautuvansa avoimesti kirkon uudistumiseen.

Luoman mainitsemat esimerkit eivät liity opin tai etiikan uudistamiseen, vaan käytäntöihin. Piispa luettelee kirkon tulevaisuutta käsittelevät toimielimet, joissa hän on ollut mukana.

– Koen olevani hyvin kärryillä siitä, mitä vaihtoehtoja kirkolla on.

Luoman oma näkemys on, että tulevaisuuden kirkossa seurakuntalaisilla on nykyistä enemmän vastuuta. Työntekijät ovat sparraajia ja tukijoita. Lisäksi kirkon tulisi pitää hengellisyyttä esillä nykyistä enemmän.

– Meillä on kirkossa jopa vimmainen tarve olla relevantteja tälle ajalle. Kirkko ei ole olemassa siksi, että kirkko olisi relevantti, vaan siksi, että Jumala on relevantti.

***

Miksi olet kristitty, Tapio Luoma?

"En tiedä kristinuskolle vaihtoehtoa. Minut on pienenä kastettu. Henkilökohtainen usko Jumalaan ja taju siitä, että en ole vain ihmisvoimien varassa, on tuonut äärettömän paljon turvallisuutta. Inkarnaatio, Jumalan tuleminen ihmiseksi, on minulle kivijalka, jonka varaan rakennan paljon. Maallisen ja hengellisen välillä ei ole eroa. Jumala haluaa rypeä samassa elämässä kuin mekin."

***

Kuva: Jukka Granström. Tapio Luoma Espoon keskuksen asemalla, Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin naapurissa.

Lue myös:

Tapio Luoma puheenvuorossaan: "Arkkipiispa on kirkkoa ja maailmaa varten"

Video: Kenen ääni jää kuulumatta, jos sinusta tulee arkkipiispa? – Näin ehdokkaat vastaavat

Björn Vikström haluaa olla johtaja, joka ottaa kantaa – "Kirkon teologia ei löydy vain historiasta"

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.