"Joskus Jumala toimii meistä huolimatta"

Ruotsin luterilaisen kirkon arkkipiispa Antje Jackelén näytti hiukan kiihtyvän, kun paneelikeskustelun puheenjohtaja kysyi häneltä, onko kirkon ulkopuolella pelastusta. Arkkipiispa Jackelén osallistui sunnuntaina Helsingin tuomiokirkossa messun jälkeen järjestettyyn paneelikeskusteluun yhdessä Porvoon piispa Björn Vikströmin kanssa.

Messu ja keskustelu olivat osa Pohjoismaista systemaattisen teologian konferenssia. Keskustelun puheenjohtajana toimi Kotimaan artikkelitoimittaja Jussi Rytkönen.

Vastatessaan pelastusta koskevaan kysymykseen Jackelén muistutti siitä, ettei Jeesus ylipäätään puhunut kirkosta. Hän myös korosti sitä, että tavalla tai toisella jokainen ihminen toivoo pelastusta.

– Oleellisempi kysymys on, löytyykö pelastusta kirkon sisältä? Pitää muistaa, että kirkkohistorian aikana kirkon työntekijät ovat omalla toiminnallaan pitäneet ja jättäneet ihmisiä pelastuksen ulkopuolelle, Jackélen sanoi.

Hän jatkoi puheenjohtajan kysymystä kysymällä mitkä ylipäätään ovat kirkon rajat. Jackelénin mukaan ihminen ei pysty vetämään kirkon rajoja.

– Joskus Jumala toimii meistä huolimatta.

Keskustelun toinen osallistuja, Porvoon piispa Björn Vikström vastasi pelastuskysymykseen toteamalla, että luterilaisessa ja protestanttisessa perinteessä on joskus taipumusta keskittyä liikaa minään, eli siihen mitä minä olen, teen tai rukoilen.

– Minä voi olla osa kirkkoa, vaikka olisikin ollut laiskana esimerkiksi Raamatun lukemisen suhteen, Vikström sanoi. Samalla hän totesi, että rukoileminen ja Raamatun lukeminen ovat toki suositeltavia asioita.

Pastori Petri Tikka kysyi reformaation juhlavuoden aattovuoteen viitaten molemmilta keskustelijoilta, miten he uudistaisivat kirkkoa. Vikström sanoi olleensa ennen piispuuttaan huomattavasti optimistisempi siitä, millä vauhdilla kirkkoa ylipäätään voi uudistaa esimerkiksi hallintoa keventämällä. Myönteisenä hän piti kuitenkin sitä, että kokonaiskirkossa on kasvanut ymmärrys siitä, ettei näin voi jatkua.

Arkkipiispa Jackelénin mukaan Ruotsin kirkko tarvitsee systemaattista ohjelmaa siitä, miten kristinuskoa opetetaan ja välitetään eteenpäin. Jackelénin mukaan kristinuskoa koskeva tieto on nyt Ruotsissa liian heikolla pohjalla.

Kuva: Mari Teinilä. Kuvassa Antje Jackelén, Jussi Rytkönen ja Björn Vikström.