Johtohahmoksi luonnehditusta Seppo Kirkisestä Vuoden Kanttori

KirkinenSeppoSeppo Kirkisen. Kirkinen palkittiin Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry:n valtuuston kokouksen yhteydessä Helsingissä 28.4.

Valinnan perusteluissa Seppo Kirkistä luonnehditaan kanttorikunnan johtohahmoksi, joka merkittävällä tavalla edistää kirkkomusiikkia ja ammattikunnan hyvinvointia toimiessaan Kallaveden kanttorina, Kuopion hiippakuntakanttorina, lasten ja nuorten käsikellomusiikkiryhmien johtajana sekä työnohjaajana ja julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn pääluottamusmiehenä.

Seppo Kirkinen on syntynyt Kemissä vuonna 1960. Seppo Kirkinen on valmistumisestaan lähtien työskennellyt Kuopion Kallaveden seurakunnan laajaa yliopistotutkintoa edellyttävässä kanttorin virassa (niin sanottu A-kanttori). Seppo Kirkinen on perustanut Kallaveden seurakuntaan vuonna 1999 uraauurtavan käsikelloyhtye Dolcen, jonka johtajana hän edelleen toimii.

Seppo Kirkinen on valittu hoitamaan elokuusta alkaen kahden vuoden ajaksi Sibelius-Akatemian kirkkomusiikin aineryhmän Kuopion ainejohtajan (entisen osastonjohtaja) sijaisuutta.

Seppo Kirkinen toteaa omasta työstään kanttorina, että hänen merkittävimpiä työtehtäviään on lasten ja nuorten kanssa toimiminen.

- Kanttorin työn ydin on jumalanpalveluselämässä, jota varten lasten ja nuorten musiikkiryhmätkin ensisijaisesti ovat olemassa. Toivon, että tämä näky vahvistuisi niin kanttorikunnassa, papistossa, kaikissa seurakuntien työntekijäryhmissä kuin seurakuntalaisissakin.

Seppo Kirkiselle luovutettiin tunnustuksena ansioistaan Urkurakentamo Veikko Virtasen lahjoittama Principal-urkupilli seinälaattaan kiinnitettynä sekä liiton ja Nordea-pankin rahalahja.

Suomen Kanttori-urkuriliitto on vuonna 1907 perustettu kanttoreiden ammattiliitto. Liiton jäseninä on 85 prosenttia evankelis-luterilaisen kirkon kanttoreista sekä lukuisa joukko eläkeläisiä ja opiskelijoita. Suomen Kanttori-urkuriliitto muodostaa Suomen kirkon pappisliiton kanssa yhteisjärjestön Akavan kirkolliset ammattiliitot AKI ry:n.