Johanna Korhonen kirkolliskokouksessa: Hiippakunta antaa piispa Laajasalon käyttää rahaa kirkon ohjeiden vastaisesti

Helsingin hiippakunnan tilinpäätös ja piispa Teemu Laajasalon mahdollisuus käyttää rahaa nousivat esiin kirkolliskokouksen istunnossa tiistaina. Kirkolliskokousedustaja Johanna Korhonen kysyi puheenvuorossaan, pitääkö kirkolliskokous ongelmana, että Helsingin piispaa koskeva ohjesääntö ei ole linjassa kirkon keskusrahaston yhteisten sääntöjen kanssa. Korhonen toimii myös Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtajana.

Korhonen piti puheenvuoronsa Kirkon keskusrahaston tilinpäätöksestä käydyn lähetekeskustelun aikana. Hän huomautti, että hiippakuntien talous on osa Kirkon keskusrahaston taloutta.

Korhonen sanoi puheenvuorossaan, että Helsingin hiippakunnan budjettikehys ylitettiin viime vuonna yli sadallatuhannella eurolla. Eräs suuri menoerä oli kallis yksittäinen oikeudenkäynti. Tilinpäätös kuitenkin osoittaa, että määrärahaylityksiä oli useissa muissakin tililuokissa, Korhonen jatkoi.

Hänen mukaansa onkin kiinnitettävä huomiota siihen, mistä kuluja on tullut ja millä perusteella ne on hyväksytty hiippakunnan menoiksi.

Helsingissä piispalla oma ohjesääntö

Johanna Korhonen totesi, että Helsingin tuomiokapituli hyväksyi viime vuoden toukokuussa yhtä viranhaltijaa eli piispaa koskevan ohjesäännön, joka hänen mukaansa poikkeaa merkitsevästi Kirkon keskusrahaston voimassa olevista ohjeista. Korhosella on tuomiokapitulin istunnoissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta kyseisessä vuoden takaisessa kokouksessa hän ei ollut paikalla.

Korhonen mainitsi, että Kirkkohallitusta ja tuomiokapituleja sitovat keskusrahaston yhteiset varainkäyttösäännöt. Kirkon keskusrahaston matkaohjesääntö velvoittaa valitsemaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja kustannustehokkaan matkustustavan. Kirkkohallituksen vieraanvaraisuusohjesääntö puolestaan määrittelee, millaiseen vieraanvaraisuuteen verovaroja voidaan käyttää.

– Kirkkohallituksen osastot ja kapitulit voivat niin halutessaan laatia omia täydentäviä ohjeitaan, joiden tulee kuitenkin olla sopusoinnussa voimassa olevien yleisten ohjesääntöjen kanssa, Korhonen sanoi.

Hänen mukaansa Helsingin hiippakunta sallii piispa Teemu Laajasalolle Kirkon keskusrahaston ohjeistuksesta poikkeavan tavan käyttää rahaa.

Korhonen oli koonnut Helsingin hiippakunnan tilinpäätösasiakirjoihin pohjautuvan muistion, jonka hän jätti kirkolliskokouksen talousvaliokunnalle. Korhosen muistion voi lukea täältä. Siinä hän toteaa, että Kirkon keskusrahaston matkustussäännön mukaan ulkomaanmatkoista on aina tehtävä matkapyyntö, jonka hyväksyy esimies tai hiippakunnissa tuomiokapituli. Helsingin hiippakunnassa tuomiokapituli ei ole päättänyt piispan tähänastisista ulkomaanmatkoista.

Verkossa julkaistun hiippakunnan asiakirjan mukaan tuomiokapituli tekee päätöksen vain Euroopan ja Lähi-idän ulkopuolelle suuntautuvista matkoista, joiden matkakulut se korvaa. Samoin hiippakunta antaa varsin laajat valtuudet piispan puolison edustusmatkoihin.

Oman auton ja taksin käyttöä hiippakunnan alueella piispan ei tarvitse perustella mitenkään. Työlounaita ja illallisia on oikeus tarjota myös kollegoille ja kaitsettaville.

Korhonen jätti hiippakuntavaltuustossa eriävän mielipiteen

Helsingin hiippakuntavaltuusto hyväksyi hiippakunnan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 28.2.2019. Puheenjohtaja Johanna Korhonen teki vastaesityksen. Hän esitti tilinpäätöksen palauttamista tuomiokapituliin tarkistuksia ja korjauksia varten.

Koska esitystä ei kannatettu, Korhonen jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Sen mukaan on painava syy otaksua, että tilinpäätökseen sisältyy sääntöjen vastaista varainkäyttöä.

Korhonen pyysi kirkolliskokouksen talousvaliokuntaa ottamaan kantaa siihen, pitääkö yhteisiä varainkäytön pelisääntöjä noudattaa myös Helsingin hiippakunnassa. Hän toivoi talousvaliokunnalta ohjeistusta siihen, miten tuomiokapitulin varainkäyttöä tulisi hallita niin, että se olisi yksiselitteisesti ohjesääntöjen mukaista.

Kirkon keskusrahaston tilinpäätös lähetettiin tiistaina kokonaisuudessaan kirkolliskokouksen talousvaliokunnan käsiteltäväksi.

Kuvat: Pasi Leino

Lue myös:

Johanna Korhosen blogi: Muistio Helsingin hiippakunnan taloudesta

Teemu Laajasalolle moitteita luottokortin käytöstä: Kalliita hotelliöitä, Israelin-matka, kuitteja hukassa

Ulkopuolinen tarkastaja sai Teemu Laajasalolta riittävät selvitykset – kiinnitti huomiota kahteen majoitukseen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden täältä.