Joensuussa kirjattiin sateenkaari­toiminnalle periaatteet piispa Jari Jolkkosen kanssa

Kuva: Olli Seppälä

Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminnalle on määritelty periaatteet ja tavoitteet. Määrittely tehtiin yhteistyössä Kuopion hiippakunnan piispan Jari Jolkkosen kanssa.

Seurakunnan tiedotteen mukaan aloitteen periaatteiden ja tavoitteiden kirjaamiseen teki piispa Jolkkonen Joensuun seurakunnan kirkkoherran Katri Vilénin virkaanasettamisen yhteydessä elokuun lopulla.

Piispan mukaan periaatteiden kirjaamisella halutaan hälventää ennakkoluuloja ja kertoa, miksi sateenkaarityö on perusteltua seurakunnassa.

– Seurakunnan tehtäviin kuuluu myös sateenkaarikristittyjen hengellisen elämän tukeminen. He ovat rakkaita sisaria ja veljiä, joilla on yhtäläinen oikeus elää seurakunnassa, tulla hyväksytyksi ja turvautua armolliseen Jumalaan yhdessä toisten kanssa. Tämä kokonaisvaltainen tukeminen on ollut monessa seurakunnassa arkitodellisuutta jo pitkään, mutta jäänyt vihkimisoikeutta koskevan keskustelun varjoon, Jolkkonen sanoo tiedotteessa.

– Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminta on alusta lähtien ollut kokonaisvaltaista, rakentavaa, kuuntelevaa ja kirkon järjestystä kunnioittavaa. Tälle työlle haluan antaa tukeni, Jolkkonen toteaa.

Nyt määriteltyjen periaatteiden mukaan Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminta perustuu kristilliseen vakaumukseen jokaisesta ihmisestä Jumalan kuvana. Työ on osa kirkkolaissa mainittua seurakunnan pastoraalista tehtävää, ja se on poliittisesti riippumatonta.

Joensuun seurakunnan sateenkaaritoiminnan tarkoituksena on sateenkaari-ihmisten hengellisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Sateenkaaritoiminnalla halutaan edistää turvallisemman tilan periaatteita seurakunnan toiminnassa sekä lisätä hengellistä turvallisuutta ja kunnioittavaa keskustelua kirkossa.

Lisäksi toiminnalla halutaan tukea sateenkaarikristittyjen yhteisöllisyyttä sekä vahvistaa kohtaamisen ja kuulluksi tulemisen kokemusta sekä vertaistukea seurakunnassa. Toimintaa ohjaavat luottamuksellisuuden, avoimuuden ja vastuullisuuden periaatteet.

Kirkkoherra: Toivon, että periaatteet rohkaisevat ihmisiä osallistumaan seurakunnan toimintaan

Asiakirjan sateenkaaritoiminnan tavoitteista ja periaatteista valmisteli Joensuun seurakunnassa työryhmä, johon kuuluivat kirkkoherra Katri Vilén, sateenkaaritoiminnasta vastaava pastori Hanna Laakso, seurakuntaneuvoston jäsen Iiris Lehto sekä seurakunta-aktiivi Saga Boberg.

Joensuun seurakunta on järjestänyt sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajille ja heidän läheisilleen tarkoitettuja sateenkaarimessuja ja -iltoja jo usean vuoden ajan. Kirkkoherra Katri Vilénin mukaan toiminta on ollut tarpeellista ja merkityksellistä siihen osallistuville.

Vilén kokee merkittävänä, että sateenkaaritoiminnan periaatteista on nyt sovittu yhdessä piispan kanssa.

– Tärkeä työ tulee näin näkyvämmäksi. Samalla syntyy kokemus siitä, että tätä työtä arvostetaan ja saamme tehdä sitä levollisin mielin. Toivon, että periaatteet rohkaisevat ihmisiä osallistumaan seurakunnan toimintaan ja ymmärtämään toinen toistaan entistä paremmin.

Joensuun seurakunnan jäseniä periaatteiden ja tavoitteiden valmistelussa edustaneet Iiris Lehto ja Saga Boberg näkevät seurakunnan sateenkaarityön elintärkeänä, koska se tuo toivoa ihmisille.

– Tulemme nähdyiksi ja kuulluiksi, meillä on paikka, jossa voimme olla turvassa. Jumala ei katso ohi eikä hylkää meitä. Sateenkaaritoiminnassa jokaisella on lupa iloita olemassaolostaan, he toteavat.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.

Joensuussa kirjattiin sateenkaaritoiminnalle periaatteet piispa Jari Jolkkosen kanssa