Israel-järjestö kiistää uhkailleensa Ulkomaanapua

[Päivitetty 30.8.] European Coalition of Israel -järjestö kiistää Kirkon Ulkomaanavun väitteet, joiden mukaan järjestön toimet olisivat olleet uhkailevia. Järjestön mukaan se on kyseenalaistanut ulkomaanavun kampanjaa, jossa on kiinnitetty huomiota Israelin laittomissa siirtokunnissa valmistettuihin tuotteisiin.

Mitään uhkailua ei sen mukaan ole esiintynyt vaan kyseessä on avoimessa demokratiassa luonnollinen kansalaistoiminta.

”Olemme hyvin huolestuneita siitä, että kirkolliset järjestöt kuten Kirkon Ulkomaanapu toimivat aktiivisesti eristääkseen ja asettaakseen epäilyksenalaiseksi Lähi-idän ainoan demokratian, Israelin”, järjestö toteaa Kotimaa24:lle lähettämässään vastineessa. Se myös luonnehtii Alkuperä merkkaa -kampanjan oikeudellista perustaa yksipuoliseksi ja harhaanjohtavaksi.

”Mutta kaikkein huolestuneimpia olemme siitä merkillisestä priorisoinnista, jota kampanja välittää. Aikana, jolloin Syyria on tulessa ja uskonnollisten vähemmistöjen täytyy paeta henkensä edestä, Kirkon Ulkomaanapu päättää suunnata kritiikkinsä yksipuolisesti Israelia vastaan. Kirkon Ulkomaanapu saanee antaa meille anteeksi, jos meidän ja monien muiden maamme kristittyjen on vaikea ymmärtää tämän toiminnan logiikka”, järjestö toteaa.  

Kirkon Ulkomaanavun kampanjassa vastustetaan siirtokuntien alueella valmistettujen tuotteiden merkitsemistä israelilaisiksi. Israelin palestiinalaisalueelle rakentamat siirtokunnat eivät ole kansainvälisen oikeuden näkökulmasta osa Israelin valtioaluetta.

Suomen Ulkoministeriö selvittää mahdollisuuksia merkitä palestiinalaisalueilta tulevat tuotteet.

Lue myös:

Eurooppalainen Israel-järjestö uhkaillut Kirkon Ulkomaanapua

Lue ECI:n vastuskirje kokonaisuudesaan:

ECI haluaa käydä asiallista keskustelua Alkuperä merkkaa -kampanjasta

Kirjeessään maan piispoille Aaro Rytkönen Kirkon Ulkomaanavusta reagoi vahvasti siihen, että European Coalition Israel haluaa tutkia lähemmin käynnissä olevaa kampanjaa israelilaisia tuotteita vastaan. Meille kansalaisjärjestönä on tärkeää, että suuria kirkollisia järjestöjä kuten Kirkon Ulkomaanapua voidaan tutkiskella ja asettaa sen toimintaa kyseenalaiseksi. Mitään uhkailua ei ole kuitenkaan esiintynyt kuten Rytkönen yrittää kirjeessään esittää, vaan meidän kansalaistoimintamme on luonnollista avoimessa demokratiassa, jossa on monenlaisia mielipiteitä. Tässä ilmastossa sekä Kirkon Ulkomaanapu että European Coalition for Israel toimivat.

Olemme hyvin huolestuneita siitä, että kirkolliset järjestöt kuten Kirkon Ulkomaanapu toimivat aktiivisesti eristääkseen ja asettaakseen epäilyksenalaiseksi Lähi-idän ainoan demokratian, Israelin. Asetamme kyseenalaiseksi kampanjan oikeudellisen perustan, joka on mielestämme yksipuolinen ja harhaanjohtava. Mutta kaikkein huolestuneimpia olemme siitä merkillisestä priorisoinnista, jota kampanja välittää. Aikana, jolloin Syyria on tulessa ja uskonnollisten vähemmistöjen täytyy paeta henkensä edestä, Kirkon Ulkomaanapu päättää suunnata kritiikkinsä yksipuolisesti Israelia vastaan. Kirkon Ulkomaanapu saanee antaa meille anteeksi, jos meidän ja monien muiden maamme kristittyjen on vaikea ymmärtää tämän toiminnan logiikka.

European Coalition for Israel (ECI) perustettiin Brysselissä vuonna 2003 toimimaan hyvien ja lämpimien suhteiden puolesta Euroopan ja Israelin välillä. Meidän on muistettava, että kristittyjen ja juutalaisten yhteinen historia on ollut sekä ongelmallinen että traaginen. Asian ei kuitenkaan tarvitse jäädä siihen. Teemme läheistä yhteistyötä muun muassa Euroopan parlamentin puhemiehen Martin Schulzin kanssa, jotta nämä suhteet normalisoituisivat. Kirkon Ulkomaanavun kampanja ei valitettavasti myötävaikuta tähän normalisointiin, vaan johtaa sen sijaan vastakkainasetteluun. 

ECI on avoin asialliselle keskustelulle siitä, kuinka voimme parhaiten toimia Lähi-idän rauhan puolesta. Rauhaa ja sovintoa tuskin saavutetaan poliittisten kampanjoiden kautta, joissa epäillään toista osapuolta, vaan selkeästi tunnustamalla Israelin oikeus rauhaan turvallisten rajojen sisällä. Tämä ei estä sitä, että tuetaan myös palestiinalaisten oikeutta kunnialliseen elämään rauhassa ja vapaudessa. Näidenkin asioiden suhteen olemme European Coalition for Israelin toiminnan puitteissa tehneet työtä, muun muassa tutkimalla ihmisoikeuksien kunnioittamista palestiinalaisalueilla. 

Toivomme, että Kirkon Ulkomaanapu on huomannut kentällä lahjoittajien keskuudessa vallitsevan huolestuneisuuden ja haluaa tulevaisuudessa toimia asiallisemman tiedon ja tasapainoisempien kampanjoiden parissa.

Tomas Sandell

European Coalition for Israel