Iranilaisen turvapaikanhakijan asiassa vedotaan myös EIT:hen

Julkisuudessa olleen iranilaisen turvapaikanhakijan asiassa on vedottu myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Aiemmin Helsingin hallinto-oikeus ei vakuuttunut siitä, että iranilainen mies olisi kääntynyt muslimista kristityksi.

Nyttemmin myöskään Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei ole päättänyt kieltää käännytystä. Iranilaisen miehen asianajajan, joka ei halua nimeään julkisuuteen, mukaan asian käsittely on yhä vireillä niin KHO:ssa kuin myös EIT:ssä. Tavoitteena on, että käännytyksen täytäntöönpano keskeytettäisiin.

Esimerkiksi piispa Irja Askolan vetoomus turvapaikanhakijan puolesta on nyt lähetetty myös EIT:hen. Askola on kyseenalaistanut oikeuden teologista asiantuntemusta miehen vakaumuksen arvioinnissa.

Mies on osallistunut Suomessa Kansainvälisen seurakunnan toimintaan ja voisi kristittynä joutua kotimaassaan hengenvaaraan. Seurakunnan pastori Timo Keskitalo pitää täysin selvänä, että mies on kristitty.

Hallinto-oikeus katsoi, että miehen kristinuskoon kääntymiseen johtaneissa olosuhteissa on piirteitä, joiden perusteella vakaumuksesta ei voi täysin vakuuttua. Oikeus ei uskonut, että miehen kääntymys olisi Iranin viranomaisten tiedossa.

Iranilaisen miehen asianajaja luonnehtii tapausta parikymmenvuotisen uransa yhdeksi vakavimmista. Hän ihmettelee, miksei hallinto-oikeus pitänyt Kansainvälisen seurakunnan pastorin iranilaisen vakaumuksesta antamaa lausuntoa vakuuttavana. Asianajajan mukaan päätöksestä ei myöskään ilmene, millä tavoin vakaumus olisi epäuskottava.

Hän uskoo, että maahanmuuttopolitiikan yleinen kiristyminen näkyy esimerkiksi siinä, että tällä hetkellä muun muassa yhä useampia avioliittoja epäillään lumeliitoiksi ja myös erilaisten perhesiteiden aitoutta epäillään.

- Aiemmin ei ole kyllä tehty päätöstä, jossa ilman mitään varsinaista näyttöä olisi todettu, että ihmisen vakaumus ei ole aito, hän sanoo.

Lue myös: Maahanmuuttoviranomaiset arvioivat uskon aitoutta

Pastori: Kristityksi kääntyminen haitta turvapaikan saamiselle