Homojen syrjintä suurin syy kirkosta eroihin Helsingissä

Homoseksuaalien syrjintä kirkossa mainittiin useimmin kirkosta eroamisen syyksi Helsingin seurakuntien saamassa palautteessa. Kirkosta eronneille on lähetetty lähes kahden kuukauden ajan kirjettä, jossa eronnutta pyydetään antamaan palautetta.

Palautetta on annettu reilut 130 kappaletta. Palautteissa kerrottiin kirkosta eroamiselle useita eri motiiveja. Yleisimmäksi eroamissyyksi mainittiin liki puolessa palautteista eli 58:ssä kirkon suvaitsemattomuus. Homoseksuaalien syrjintä mainittiin 52:ssä palautteessa. Myös naispappien syrjintä mainittiin osassa vastauksia.

Toiseksi suurimmaksi kirkosta eroamisen syyksi mainittiin ideologiset syyt, näitä oli kolmannes. Syinä eroamiseen kerrottiin olleen uskon puute Jumalaan. Muita ideologisia motiiveja erolle olivat se, että uskottiin eri tavalla kuin kirkko opettaa tai kirkolla ei ollut merkitystä omassa elämässä tai vastaajat kokivat etteivät tarvitse kirkkoa uskomiseen.

Kolmanneksi suurimmaksi syyksi eroamiseen nousivat reilulla kuudenneksella taloudelliset syyt. Vastaajilla ei ollut enää halua tai kykyä kirkollisveron maksamiseen tai he eivät kokeneet saavansa sille riittävästi vastinetta.

Kirjettä kirkosta eronneille ja mahdollisuutta antaa palautetta pidettiin vastauksissa pääasiassa myönteisenä asina.