Herätysliikkeiden homokäsitysten tutkimiseen suuri apuraha

Kirkkohallitus on päättänyt Kirkon tutkimuskeskuksen apurahojen jakamisesta vuodelle 2012. Apurahojen painopistealueet ovat hengellinen elämä, Raamatun käyttö- ja tulkinta, kirkko ja suomalaisen yhteiskunnan uskonnollinen monimuotoistuminen, seurakunnallinen toiminta, talous ja hallinto sekä kirkko eriarvoistuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa.

TM Eetu Kejonen sai ruotsinkieliseen tutkimukseensa 17 600 euron suuruisen apurahan. Kejonen tutkii kolmen suomalaisen herätysliikkeen käsityksiä homoseksuaalisuudesta vuosina 1970–2010.

Suurimmat apurahat, 18 000 euroa, saivat TM Kalle Kuusniemi ekä psykologian maisteri Aura Nortomaa.

Kuusniemen englanninkielinen tutkimus käsittelee Missouri-synodin (LCSM) vaikutusta Itä-Euroopan (Viro, Latvia, Liettua ja Venäjä) luterilaisiin kirkkoihin vuoden 1991 jälkeen. Nortomaa tutkii teologian opiskelijoiden soveltuvuustutkimusten ennustavuutta ja tulosten käyttöä.

Myönnettyjä apurahojen  yhteissumma on 227 080 euroa.

Katso kaikki apurahojen saajat