Herätysliike vaikuttaa siihen, kuinka aktiivinen pappi on ympäristöasioissa

Kuva: Mika Seppälä

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien tuntema huoli ympäristön tilasta on sidoksissa heidän herätysliiketaustaansa. Asia käy ilmi Itä-Suomen yliopistossa valmistuneesta käytännöllisen teologian pro gradusta.

Hilla Inkilän tutkielma luterilaisen kirkon pappien ympäristönäkemyksistä valmistui syksyllä 2019. Inkilä esitteli työtään Suomen ensimmäisillä Teologian ja uskonnontutkimuksen päivillä, jotka järjestetään tämän viikon torstaina ja perjantaina Helsingissä ja etäyhteyksin.

Inkilän kyselyyn vastasi 342 pappia loppuvuodesta 2018. Joukossa oli kattavasti eri-ikäisiä naisia ja miehiä eri hiippakunnista.

Inkilä osoittaa pro gradussaan, että papin hengellisessä taustassa vaikuttavalla herätysliikkeellä on ympäristöorientoituneisuuteen joko positiivista tai negatiivista vaikutusta.

Ympäristöaktiivisuus oli selkeintä Taizé-liikkeestä, Hiljaisuuden ystävistä, Tuomasyhteisöstä ja herännäisyydestä ammentavilla papeilla. Päinvastaista vaikutusta ympäristöaktiivisuuteen oli etenkin konservatiiviseen raamatuntulkintaan kytkeytyvillä liikkeillä. Esiin tulivat muun muassa lestadiolaisuus, evankelisuus, Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto, Kansan Raamattuseura, OPKO, karismaattinen liike ja Luther-säätiö.

Naispuoliset papit olivat miespuolisia pappeja suuntautuneempia ympäristöasioihin ja nuoret hiukan aktiivisempia kuin vanhemmat ikäluokat. Alueelliset erot eivät olleet merkittäviä. Yksilötasolla aktiivisimpia ympäristötoimijoita tosin olivat Espoon hiippakunnan papit.

Raamattua ja kristinuskoa piti vastaajista erittäin ympäristömyönteisenä 54 prosenttia ja melko ympäristömyönteisenä 40 prosenttia. Noin kolme neljästä kuitenkin katsoi, että kristillinen perinne on vähintään jonkin verran syyllinen ympäristöongelmiin. Ympäristönsuojelua piti kirkon ydintehtävän merkittävänä osana kaksi kolmesta vastanneesta.

Erittäin suurta huolta ympäristöstä kantoi 37 prosenttia papeista ja melko suurta huolta 44 prosenttia. 16 prosenttia oli jonkin verran huolestuneita, kolme prosenttia oli huolissaan vain vähän.

Hilla Inkilän pro graduun voit tutustua täällä.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.