Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta hakee islamilaisen teologian yliopistonlehtoria

Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan perustetaan islamilaisen teologian yliopistonlehtorin tehtävä. Tiedekunta tiedotti hakuilmoituksesta viime viikolla.

Islamilaisella teologialla tiedekunta pyrkii tarjoamaan opiskelijoilleen monipuolisempaa koulutusta, tiedekunnan dekaani Ismo Dunderberg kertoo Kotimaa24:lle.

– Islamilaisen teologian tuntemusta tarvitsevat kaikkien opintolinjojemme opiskelijat: papiksi tai opettajiksi aikovat ja ennen kaikkea opiskelijat, jotka menevät töihin esimerkiksi erilaisiin järjestöihin, joissa vaaditaan erittäin vahvaa asiantuntemusta islamilaisesta teologiasta.

Dunderberg viittaa myös sosiaalityöhön, missä monen työntekijän arkeen kuuluu muslimiperheiden kohtaaminen.

Hänen mukaansa uuden lehtorinpaikan avaaminen ei ole uusi ajatus. Dunderberg sanoo, että asiaa on mietitty jo kymmenisen vuotta.

– Teologinen tiedekunta on määrittänyt jo pitkään tehtäväkseen uskonnon asiantuntijuuden ja tutkimuksen vahvistamisen. On historiallista perua, että opetus on painottunut kristinuskoon. Ei ole koskaan ollut periaatteellista syytä, ettei voitaisi keskittyä myös muihin uskontoihin. Tällä hetkellä keskeisin niistä on islam.

Vuosina 2009–2016 teologinen tiedekunta oli mukana yhteispohjoismaisessa maisteriohjelmassa Religious Roots of Europe, jossa opetettiin myös juutalaisuudesta ja islamista. Tuolloin islamilaisen teologian opetus tuli lähinnä muista pohjoismaisista yliopistoista, Dunderberg kertoo.

Humanistisessa tiedekunnassa opiskeltu islamin tutkimusta ennenkin

Islamiin keskittyvää opetusta on ollut jo pitkään Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan puolella arabian kielen ja islamin tutkimuksen oppiaineessa. Dunderbergin mukaan tiedekunnat tekevät yhteistyötä, eikä uusi paikka lisää päällekkäisyyksiä opetustarjonnassa. Tähän asti maailmanuskontojen opetuksesta on huolehtinut lähinnä uskontotiede, joka on teologisen ja humanistisen tiedekunnan yhteinen oppiaine.

Islamilainen teologia eroaa Dunderbergin mukaan muusta Helsingin yliopistossa tarjottavasta opetuksesta niin, että islamilaisen teologian opetuksessa voi perehtyä eri aikakausien islamilaiseen uskonnolliseen ajatteluun.

– Tässä opetustehtävässä on myös mahdollisuus soveltaa uskontojen tutkimuksen yleisempiä teoreettisia näkökulmia näiden teemojen käsittelyyn.

Vastaisuudessa Dunderberg ei näe estettä sille, että tiedekunnassa lisättäisiin muidenkin uskontojen opetusta. Tiedekunnassa tutkitaan esimerkiksi varhaista juutalaisuutta, mutta myöhempi juutalainen teologia puuttuu.

– Tällä hetkellä asiasta ei kuitenkaan ole konkreettisia pohdintoja.

Dunderberg kuitenkin huomauttaa, että Åbo Akademin teologian osastolla on perinteisesti ollut vahva painotus nimenomaan judaistiikassa.

Dunderbergin mukaan islamilaisen teologian yliopistonlehtorin tehtävään on käynnissä kansainvälinen haku. Paikka täytetään vuoden loppuun mennessä, ja uuden työntekijän on määrä aloittaa opettaminen syksyllä 2018.

Kuva: Olli Seppälä

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata digilehden ja printtilehden täältä.