Helsingin kapitulissa kaksi kantelua sateenkaariparien vihkimisistä – muualla ei ole kanneltu

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli on ainoana kapitulina saanut sukupuolineutraaliin avioliittolakiin liittyviä kanteluita 1.3. jälkeen.

Kapitulin saamat kaksi kantelua liittyvät pastori Kai Sadinmaan toimittamiin avioliittoon vihkimisiin, kertoo lakimiesasessori Ritva Saario Helsingin tuomiokapitulista. Sadinmaa vihki kaksi paria ja siunasi kolmen parin avioliiton Musiikkiteatteri Kapsäkissä Helsingissä 1.3. järjestetyssä samaa sukupuolta olevien vihkitilaisuudessa.

Julkisuudessa on aiemmin kerrottu yhdestä Sadinmaan toiminnasta tehdystä kantelusta, joka toimitettiin kapituliin heti vihkimisen jälkeen. Toinen kantelu tuli 10.3. Molemmat ovat yksityishenkilön tekemiä.

Muiden hiippakuntien tuomiokapitulit eivät ole saaneet kanteluita. Kotimaa24 kysyi kaikista evankelis-luterilaisen kirkon yhdeksästä tuomiokapitulista, onko niihin toimitettu sukupuolineutraaliin avioliittolakiin liittyviä kanteluita uuden avioliittolain kolmen ensimmäisen voimassaoloviikon (1.–21.3.) aikana.

Helsinkiä lukuun ottamatta kaikkien tuomiokapitulien lakimiesasessorit vastasivat, että kanteluja ei ole tehty. Tämä voi tarkoittaa joko sitä, että papit eivät ole vihkineet samaa sukupuolta olevia tai sitä, että vihkimisistä ei ole kanneltu.

Etukäteen julkisuudessa on muistutettu, että jos samaa sukupuolta olevia vihkineistä tai siunanneista papeista tehdään kanteluita, tuomiokapitulit päättävät papeille mahdollisesti koituvista seuraamuksista.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Sadinmaan toimittamista avioliittoon vihkimisistä kantelu tuomiokapituliin

Pappi Kai Sadinmaa sateenkaariparien vihkitilaisuudessa: "Tämä on mielettömän iso juttu"