Hallitus esittää kirkon rahoituksen uudistamista

Hallitus esittää, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus uudistetaan vuoden 2016 alusta lukien. Uusi valtion budjetista maksettava lakisääteinen rahoitus tulisi seurakuntien yhteisöveron tuotosta saaman osuuden tilalle.

Rahoituksen määrä olisi 114 miljoonaa euroa vuonna 2016. Tämän lisäksi kirkolta perittävistä verotuskustannuksista vähennettäisiin 6 miljoonaa euroa. Valtion rahoitus myönnettäisiin vuosittain kirkon keskusrahastolle.

Samalla muiden uskonnollisten yhdyskuntien valtionavustusmäärärahaa on tarkoitus korottaa miljoonalla eurolla, josta ortodoksiselle kirkolle tulisi 87 000 euroa.

– Valtion kirkolle myöntämän korvauksen käyttäminen sidottaisiin nimenomaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitamiseen. Lakihankkeen taustalla on pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite selvittää kirkon yhteiskunnallisten tehtävien rahoitus. Kun yhteisöverotuoton osuus korvattaisiin lakisääteisellä valtionavustuksella, lainsäädäntö olisi läpinäkyvä ja perusteiltaan kestävämpi, ministeri Päivi Räsänen korostaa.

Räsänen kertoo iloitsevansa siitä, että rahoituksen määrä on kirjattu lakiin ja että siihen sisältyvät indeksikorotukset.

– Tämä luo kirkolle vakaan ja ennustettavan rahoituspohjan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien aiheuttamien kulujen korvaamiseksi.

Ehdotettu laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin on osa uudistusta, jolla seurakuntien yhteisöverotuoton osuus poistetaan ja korvataan valtion rahoituksella. Rahoituksen jakamisesta kirkon keskusrahastolta edelleen seurakunnille ja seurakuntayhtymille on tarkoitus säätää kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä.