Hallituksen kuntauudistus puhuttaa myös ortodoksista kirkkoa

Jos hallituksen kaavailema kuntauudistus aiheuttaa luterilaisen kirkon päättäjissä harmaita hiuksia, sama ilmiö on havaittavissa ortodoksien kirkon päättäjissä. Karjalan hiippakunnasta katoaisi viisi seurakuntaa.

Nykyisin Suomessa on 24 ortodoksista seurakuntaa, jotka jakaantuvat hiippakuntiin seuraavasti: Karjala 11, Helsinki 8 ja Oulu 5. Väkimäärältään suurin hiippakunta on Helsinki ja pienin Oulu.

 Suurin muutos kohdistuisi Karjalan hiippakuntaan, josta häviäisi jopa viisi seurakunta. Helsingin hiippakunnassa vaikutukset aluerajoihin olisivat vähäisiä.

Oulun hiippakunnasta katoaisi kuuntauudiostuksen myötä ainakin yksi seurakunta. Oulusta tulisi neljän seurakunnan hiippakunta.

Laki ortodoksisesta kirkosta määrittelee, että ortodoksisen kirkon seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan alueella.

Lue lisää Ortodoksi.net