Hallinto-oikeudelta päätös Jehovan todistajien tietosuoja-asiassa

Helsingin hallinto-oikeus on antanut päätöksensä Jehovan todistajien tietosuojaa koskevassa asiassa.

Tietosuojalautakunta oli kieltänyt yhdyskuntaa keräämästä tai muutoin käsittelemästä ovelta ovelle -saarnaamistyössä henkilötietoja ilman, että jokin henkilötietolain ehdoista täyttyy. Tietosuojalautakunta oli myös velvoittanut yhdyskuntaa kuuden kuukauden määräajassa huolehtimaan siitä, että sen tarkoituksia varten ei kerätä henkilötietoja ilman, että lainmukaiset henkilötietojen käsittelyn edellytykset täyttyvät. Käytännössä Jehovan todistajien katsottiin siis pitävän luvatonta rekisteriä.

Yhdyskunta oli aiemmin kieltäytynyt noudattamasta tietosuojavaltuutetun kehotusta, jonka mukaan ovelta ovelle -työssä pitää pyytää suostumus henkilötietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn ja että suostumuksen pyytämisestä pitää ohjeistaa työtä tekeviä yksittäisiä Jehovan todistajia. Yhdyskunta oli kieltäytynyt noudattamasta myös tietosuojavaltuutetun antamaa kehotusta pyytää kuurojen ja vieraskielisten henkilöiden tietojen keräämiseen ja muuhun käsittelyyn kuurojen ja vieraskielisten henkilöiden suostumus.

Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että ovelta ovelle -työ on myös yksittäisen jäsenen vakaumuksen ilmenemismuoto. Yhdyskunta on myöntänyt käyttäneensä niin sanottua S-43-lomaketta. Lomakkeelle kerätään tietoa henkilön vammaisuudesta ja kielestä, joka saattaa paljastaa henkilön etnisen alkuperän. Hallinto-oikeus katsoo, että tällaisten tietojen käsittely ja rekisteröinti on kiellettyä. Yhdyskunnan mukaan rekisteröity ei ole kaikissa tapauksissa antanut suostumustaan tietojen käsittelyyn. Näin ollen tietosuojalautakunta on voinut hallinto-oikeuden mukaan kieltää tällaisten henkilötietojen käsittelyn ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Ennen hallinto-oikeuden päätöstä Jehovan todistajat on ilmoittanut oikeudelle luopuneensa tämän lomakkeen käyttämisestä.

Jehovan todistajien saarnaamistyötä käsittelevässä Valtakunnan palveluksemme -lehtisessä on annettu jäsenille ohjeita siitä, millaisia muistiinpanoja heidän tulisi käynnin jälkeen tehdä. Hallinto-oikeuden mukaan asiassa ei ole kuitenkaan ilmennyt, lukuun ottamatta S-43-lomaketta, että yhdyskunnan yksittäisten jäsenten mahdollisesti käsittelemistä tiedoista olisi perustettu yhdyskunnan käyttöä varten henkilörekisteri, jonka käytöstä yhdyskunnalla olisi oikeus määrätä.

Hallinto-oikeus katsoo, että yhdyskuntaa ei voida pitää laissa tarkoitettuna rekisterinpitäjänä siksi, että se on lehtisessään antanut jäsenilleen ohjeita lainvastaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Oikeuden mukaan yhdyskunnan toiminnassa ei ole ilmennyt muutoin kuin S-43-lomakkeen osalta oikeudetonta henkilötietojen käsittelyä. Päätös on oikeuden mukaan kumottava siltä osin, kuin yhdyskunta on katsottu yksittäisten jäsenten keräämien tietojen osalta rekisterinpitäjäksi.

Hallinto-oikeus ei tutkinut valitusta muutoin kuin Jehovan todistajat -yhdyskunnan osalta. Valittajina oli myös kaksi yksityishenkilöä. Hallinto-oikeus hylkäsi ennakkoratkaisun pyytämisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta koskevan pyynnön. Samoin se hylkäsi vaatimuksen suullisen käsittelyn toteuttamisesta. Muilta osin kuin S-43-lomakkeen osalta hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi tietosuojalautakunnan päätöksen.

Asiaa käsitteli kolme hallinto-oikeuden jäsentä. Päätös syntyi äänestyksellä. Vähemmistöön jäänyt hallinto-oikeustuomari katsoi, ettei tietosuojalautakunnan päätöksen kumoamiseen ole syytä ja valitus pitäisi hylätä kaikilta osin.

Asiassa voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.