Grahn-Laasonen: Valtio arvostaa uskontoa positiivisena voimavarana

Oman uskonnon tuntemisen ja uskontojen lukutaidon merkitys on tänä päivänä korostunut entisestään, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) sanoi puhuessaan USKOT-foorumin tilaisuudessa Helsingissä. Kolmen uskontokunnan yhteistyöjärjestö järjesti eilen maanantaina keskustelutilaisuuden aiheesta "Uskonnonopetus ja vähemmistöt".

Grahn-Laasonen piti tilaisuuden avauspuheenvuoron.

– Uskonnonopetuksen järjestäminen on yksi käytännön osoitus siitä, että valtio arvostaa uskontoja positiivisena voimavarana ja kunnioittaa myös uskonnollisten vähemmistöjen arvomaailmaa, hän sanoi.

Grahn-Laasosen mukaan oman uskonnon opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää.

– Se rakentaa omaan identiteettiin juuria, jotka ovat aidon kulttuurin kohtaamisen välttämätön edellytys.

USKOT-foorumin tapaamiseen osallistui viranomaisia, tutkijoita ja eri uskontojen edustajia. Tarkoituksena oli jakaa kokemuksia ja löytää myönteisiä ratkaisuja vähemmistöuskontoja edustavien oppilaiden kohtaamiin ongelmiin.

Kokemusten mukaan joillakin paikkakunnilla uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvilta oppilailta on poistunut kokonaan oman uskonnon opetus. Näissä kouluissa on päätetty siirtyä niin sanottuun yhteiseen uskonnonopetukseen.

USKOT-foorumin mukaan esille nousivat oppilaan oikeus omaan uskontoon sekä uskonnonopetuksen kulttuuria ja identiteettiä rakentava merkitys.

Tapaamiseen osallistuneiden mukaan uskontojen vuoropuhelua tulisi läpäisyperiaatteella opettaa muissakin oppiaineissa. Näin luotaisiin pohja aidolle dialogille, joka edistää yhteiskuntarauhaa.

Osanottajat vetosivat viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin sen varmistamiseksi, että paikallistason opetussuunnitelmat noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa myös vähemmistöjen osalta.

Kuva: Olli Seppälä. Sanni Grahn-Laasonen kirkolliskokouksessa marraskuussa.