Eurooppalainen Israel-järjestö uhkaillut Kirkon Ulkomaanapua

KUA205

Avioimen kirjeen on allekirjoittanut KUA:n vaikuttamistyön johtaja Aaro Rytkönen.

KUA:n mukaan Alkuperä merkkaa -kampanjan tarkoitus on herättää kuluttajia kiinnittämään huomiota ostamiensa tuotteiden alkuperään, erityisesti niihin, jotka on tuotettu Israelin siirtokunta-alueilla. Tämä on nostattanut vastareaktioita, ja KUA:n johtaja Antti Pentikäinen on saanut runsaasti sähköposteja, joissa kampanjaa verrataan muun muassa natsien aloittamiin juutalaisvainoihin.

European Coalition for Israel on eurooppalaisten kristillisten Israel-järjestöjen yhteenliittymä, joka perustettiin Brysselissä vuonna 2004.

Kotimaa24 julkaisee Kirkon Ulkomaanavun avoimen kirjeen kokonaisuudessaan:

Arvoisat piispat, hyvät hallituksen jäsenet,

Kirkon Ulkomaanapu aloitti toukokuussa ”Alkuperä merkkaa” -kampanjan. Kampanjan tarkoitus on herättää kuluttajia kiinnittämään huomiota ostamiensa tuotteiden alkuperään, kasvattaa suuren yleisön ymmärrystä konfliktien yhteydestä yritystoimintaan ja kansainväliseen talouteen sekä vaatia siirtokuntien alueella tuotettujen tuotteiden todenmukaista merkitsemistä. Kampanja perustuu Kirkon Ulkomaanavun keväällä teettämään ja Finnwatchin toteuttamaan tutkimukseen palestiinalaisalueilta peräisin olevista tuotteista ja Suomessa toimivien yritysten yhteyksistä siirtokuntiin. Ulkomaanavun toimenpiteillä tuotteiden merkitsemisen edistämiseksi on jo nyt ollut vaikutusta. Suomen Ulkoministeriö on lähtenyt selvittämään mahdollisuuksia merkitä palestiinalaisalueilta tulevat tuotteet asianmukaisesti.

Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistoimenpiteet Israelin ja Palestiinan alueella ovat aiheuttaneet paljon keskustelua. Ulkomaanapu on saanut aiheeseen liittyen huomattavan määrän palautetta. Positiivisen ja rakentavan palautteen lisäksi olemme saaneet myös hyvin asiatonta palautetta, joka on perustunut tahallisiin vääriin tulkintoihin ”Alkuperä merkkaa” -kampanjan sisällöistä ja tavoitteista. Esimerkiksi European Coalition for Israel -järjestö on jakanut uutiskirjeensä kautta Kirkon Ulkomaanavun työntekijöiden ja hallituksen jäsenten nimiä sekä yhteystietoja ja kehottanut ottamaan heihin sekä muihin kirkon piirissä toimiviin henkilöihin yhteyttä sekä sähköpostitse että puhelimitse. Viesti (alla) sisältää asiavirheitä kampanjan sisällöstä ja tavoitteista sekä epäkorrekteja, provokatiivisia ja perusteettomia väitteitä. European Coalition for Israel -järjestön jakama teksti, jota nyt on ryhdytty lähettämään sähköpostitse Kirkon Ulkomaanavun työntekijöille, hallituksen jäsenille sekä mahdollisesti myös muille kirkon työntekijöille sisältää asiatonta kieltä ja uhkauksia eri tasoilla.

Kirkon Ulkomaanapu toimii ihmisarvon puolesta ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi eri puolilla maailmaa. Olemme muun muassa olleet mukana lähettämässä ihmisoikeustarkkailijoita Kirkkojen Maailmanneuvoston EAPPI (Ecumenical Accompaniment Program in Palestine and Israel) –ohjelman kautta Länsirannalle sekä Itä-Jerusalemiin vuodesta 2005. Ohjelman tarkoituksena on tukea palestiinalaisten ja israelilaisten väkivallattomia rauhanpyrkimyksiä. EAPPI-ohjelma on perustettu Jerusalemin kirkkojen johtajien pyynnöstä ja se tekee yhteistyötä paikallisten yhteisöjen, israelilaisten ihmisoikeusryhmien sekä kansainvälisten järjestöjen kanssa.  Olemme pahoillamme siitä vihamielisyydestä ja fanaattisuudesta, joka leimaa saamaamme palautetta. Perättömät ja tarkoitushakuiset väitteet Kirkon Ulkomaanavun ”Alkuperä merkkaa”-kampanjan Israel- ja juutalaisvastaisuudesta osoittavat, että kokoaan äänekkäämpi joukko ihmisiä haluaa kääntää huomion pois Lähi-idässä tapahtuvista ihmisoikeusrikkomuksista, joiden näkyväksi tekemisen puolesta kirkot ovat yhteisenä rintamana toimineet yhdessä kansainvälisen yhteisön kanssa jo vuosia.

Pyydän, että otatte mahdollisesti saamanne palautteen vastaan tätä informaatiota vasten. Kirkon Ulkomaanapu tulee jatkamaan toimintaansa ihmisarvon puolesta. Tulemme julkistamaan saamaamme palautetta, jotta kansalaiset ja päättäjät eri puolella Suomen näkevät tilanteen todellisen luonteen. Toivon, että voitte rohkeasti puhua ihmisarvoisen elämän ja ihmisoikeuksien puolesta tässäkin kysymyksessä.

Kerron mielelläni teille lisää kampanjasta, sen sisällöstä ja tavoitteista tarvittaessa.

Aaro Rytkönen

Vaikuttamistyön johtaja – Director for Advocacy

Kirkon Ulkomaanapu

Lue Aaro Rytkösen kommentit avoimeen kirjeeseen