Espoon tuomiokapituli antoi varoituksen sateenkaariparin avioliiton siunanneelle papille

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli on antanut pastori Anne Blomqvistille kirjallisen varoituksen samaa sukupuolta olevan parin avioliiton siunaamisesta. Päätös oli yksimielinen.

Varoitus koskee tilaisuutta, jonka Hyvinkään seurakunnan kappalaisena työskentelevä Blomqvist toimitti 5. elokuuta. Tuomiokapituli käsitteli asiaa tänään tiistaina 12. joulukuuta ja katsoi, että Blomqvist toimi vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta.

Kyseessä on ensimmäinen tapaus, jossa tuomiokapituli käsitteli samaa sukupuolta olevien avioliiton siunaamista. Aiemmin tämän syksyn aikana kapituleissa tehdyt päätökset ovat koskeneet avioliittoon vihkimisiä. Espoon kapituli antoi Blomqvistille saman rangaistuksen, jonka Oulun ja Lapuan tuomiokapitulit antoivat sateenkaaripareja avioliittoon vihkineille papeille. Helsingin tuomiokapituli päätyi lievempään epäviralliseen rangaistukseen, vakavaan moitteeseen.

Espoon tuomiokapitulin päätöksen perusteluissa todetaan, että kirkon nykyisten säännösten ja avioliittokäsityksen mukaan samaa sukupuolta olevien avioliiton siunaaminen ei ole mahdollista. Päätöksen mukaan tuomiokapitulin toimivaltaan ei kuulu kirkon avioliittokäsityksen määrittäminen vaan se kuuluu kirkolliskokoukselle. Tuomiokapitulin tehtävänä puolestaan on valvoa papistonsa tehtävien hoitoa.

Luoma: "Asia kuvastaa hankalaa tilannetta, jossa kirkossamme avioliittolain muutoksen jälkeen olemme"

”Asia kuvastaa hankalaa tilannetta, jossa kirkossamme avioliittolain muutoksen jälkeen olemme. Tuomiokapitulin päätös noudattaa kirkon voimassa olevia säännöksiä ja ohjeistuksia”, piispa Tapio Luoma toteaa tuomiokapitulin verkkosivuilla.

Espoon tuomiokapituli toteaa päätöksessään, että avioliiton siunaamisella toimituksena ei ole oikeusvaikutuksia, kuten avioliittoon vihkimisellä. Avioliiton siunaaminen on kuitenkin kirkollinen toimitus, johon sovelletaan samoja periaatteita kuin kirkolliseen vihkimiseen. "Avioliiton siunaaminen on erityisen selkeästi kirkon oppiin liittyvä asia, josta sillä on perustuslaillinen oikeus päättää", tuomiokapituli toteaa.

Tuomiokapitulin päätöksen mukaan Anne Blomqvist ilmoitti itse toimituksesta piispa Tapio Luomalle. Kapituli toteaa, että Blomqvist on rakentanut oman kaavan, jossa on yhdistelty avioliiton siunaamisen ja avioliittoon vihkimisen kaavoja sekä omia sanamuotoja. Kapitulin mukaan Anne Blomqvistin lähettämän toimituskaavan perusteella kyse on ollut selkeästi avioliiton siunaamisesta eikä piispainkokouksen hyväksymästä rukouksesta samaa sukupuolta olevan parin kanssa ja puolesta.

Kuva: Olli Seppälä

Lue myös:

Analyysi: Kapitulit tanssivat nuoralla – kaikkia kuuluu rangaista samalla tavalla tai ei ollenkaan

Kapituleihin valtava yhteiskantelu papeista, jotka ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia

Kolmas kapituli teki päätöksensä: Lapualta sateenkaariparien vihkijöille kirjalliset varoitukset

Oulun tuomiokapituli äänesti ja antoi sateenkaariparin vihkineelle papille kirjallisen varoituksen

Tuomiokapituli teki päätöksensä – Sadinmaalle vakava moite ja kehotus pysyä pappislupauksessa

Vihkijöille vakava moite ja kirjallinen varoitus – miten tuomiokapitulit oikein voivat rangaista?