Espoon piispa ohjeisti pappeja avioliittolain muutoksessa

Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma muistuttaa pappejaan siitä, että uuden avioliittolain astuttua voimaan samaa sukupuolta olevien pariskuntien kirkollinen vihkiminen tai heidän avioliittonsa siunaaminen ei ole mahdollista.

Piispan ohjeet ovat hiippakunnan papistolle tällä viikolla postitetussa kirjeessä, jossa Luoma käsittelee joitakin avioliittolain muuttumisesta johtuvia keskeisiä seikkoja.

Luoma tiivistää sanottavansa kirjeessä kolmeen pääkohtaan. Ensinnäkin avioliittolain muutos merkitsee Luoman mukaan monille samaa sukupuolta oleville pareille paljon. Siksi on hänen mukaansa tärkeää, että seurakunnissa kunnioitetaan puolisoita, heidän parisuhdettaan ja sitä koskevia ratkaisuja.

Toiseksi avioliittolain solmimiseen liittyy piispan mukaan joitakin käytännön seikkoja, kuten avioliitonesteiden tutkinta kirkkoherranvirastossa ja seurakunnan tilojen käyttö hääjuhlassa. Edellinen kuuluu seurakuntien viranomaistehtäviin ja jälkimmäisessä noudatetaan seurakuntien omia käytäntöjä. Siksi avioliittolain muutoksella ei ole niihin vaikutusta.

Luoma sanoo myös, että uuden avioliittolain astuttua voimaan samaa sukupuolta olevien pariskuntien kirkollinen vihkiminen tai heidän avioliittonsa siunaaminen ei ole mahdollista. Kirkollisen vihkimisen ja siunaamisen laajentaminen koskemaan samaa sukupuolta olevia pareja edellyttäisi kirkolliskokouksen päätöksen, jollaista ei nyt ole, Luoma muistuttaa. Tämän vuoksi piispojen tulevalta selonteoltakaan ei pidä odottaa, että se muuttaisi tilanteen.

Luoma toteaa kirjeessään avioliittolain muutoksen asettavan kirkon ja sen työntekijät uuteen tilanteeseen. Tilanteessa pitäisi kyetä kuuntelemaan toisia ja arvostaa erilaisia näkemyksiä. Luoma kirjoittaa tietävänsä, että monien kärsivällisyys on nyt koetuksella.

"Jotkut kysyvät kärsimättöminä, miksi selvästä asiasta kaiken aikaa halutaan keskustella. Toisten kärsimättömyys ilmenee ihmetyksenä, miksi tässä asiassa ei vieläkään päästä eteenpäin."

Luoma päättää kirjeensä toiveeseen siitä, että mihin suuntaan kirkko avioliittokysymyksessä kulkeekaan, oleellista on, että sinne mennään yhdessä.

Kuva: Jukka Granström

Lue myös: Askola julkaisi kiertokirjeen avioliittolaista