Esitys: Tampereen seurakuntaliitosta ei heti täytäntöön

Tampereensrkt

Kapituli on vaatinut, että Tampereen seurakuntajaon muuttaminen voitaisiin panna välittömästi täytäntöön valituksista huolimatta. Tavanomainen käytäntö kirkkohallituksen vastaavissa seurakuntarakenteita koskevissa päätöksissä on ollut, että päätöksen yhteydessä on päätetty myös päätösten välittömästä täytäntöönpanosta. Tampereen seurakuntajaosta tehdyn päätöksen yhteydessä päätös jäi kuitenkin kirjaamatta. Kotimaa-lehden tietojen mukaan kyseessä oli unohdus.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti 24.1. hyväksyä kapitulin aloitteen seurakuntajaon muuttamisesta Tampereella 1.1.2013 lukien. Päätös tietäisi monien seurakuntien yhdistymistä. Päätöksestä jätettiin Helsingin hallinto-oikeudelle monta valitusta. Niissä kaikissa vaaditaan, että kirkkohallituksen päätös kumotaan, ja että hallinto-oikeus kieltäisi päätöksen täytäntöönpanon.

Tuomiokapitulin mukaan seurakuntaliitospäätöksen välitön täytäntöönpano olisi tarkoituksenmukaista Tampereen seurakuntajaon muutoksen merkittävyyden ja tiukan aikataulun vuoksi.

Esityksessä kirkkohallituksen 3.4. kokoontuvalle täysistunnolle nähdään kuitenkin, etteivät taloudelliset tai toiminnalliset syyt edellytä päätöksen välitöntä toteuttamista. Tampereen seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2011 on ylijäämäinen. Esittelijän mukaan erityistä toiminnallista vahinkoa aiheutuisi sen sijaan, jos täytäntöönpano sallittaisiin ja hallinto-oikeus päättäisi kumota kirkkohallituksen päätöksen.