Esitys kirkolliskokoukselle: Jatkossa kirkollisen vihkimisen voisi saada, vaikka puolisoista toinen ei kuulu kristilliseen yhteisöön

Kuva: Matti Karppinen

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen avioliittoon vihkimistä koskevan säännöksen muuttamista. Esityksen mukaan kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, jos toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Tällä hetkellä molempien puolisoiden tulee olla rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä.

Kirkollinen vihkiminen onnistuu tällä hetkellä myös, kun vihittävistä toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla.

Kirkkohallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa moninaistuneessa yhteiskunnassa kirkon jäsenelle mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös silloin, kun tuleva puoliso ei ole kirkon tai muun kristillisen yhteisön jäsen. Samalla turvattaisiin kirkon jäsenen oikeus harjoittaa uskontoa myös avioliittoon vihkimisen yhteydessä.

Esityksestä pyydetään vielä laintarkastustoimikunnan lausunto ennen sen viemistä kirkolliskokoukseen.

Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen, mutta ei kuitenkaan ennen kuin kirkkolainsäädännön uudistus tulee voimaan.

Esityksen taustalla on kirkolliskokouksen marraskuussa 2020 Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä tekemä päätös pyytää kirkkohallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kirkkojärjestyksen muuttamiseksi.

* * *

Haluatko tutustua Kotimaa-lehteen?

Tilaa Kotimaan näytelehti ilmaiseksi täältä. Lähetämme PDF-lehden sähköpostiisi. Näytelehden tilaaminen ei edellytä jatkotilausta. Näytetilauksen voi tehdä vain kerran.

Antoisia lukuhetkiä!