Entä jos näet saman naaman töissä ja kotona?

Puoliso samassa työpaikassa voi olla mahtava avioliiton rikastuttaja tai suora tie avioeroon. Tähän tapaan avasi VET-perheterapeutti Tero Pulkkinen aihetta käsittelevän kanavansa Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä Jyväskylässä viime viikolla. Yleisönä ja keskustelijoina oli useita pariskuntia, joille aihe on henkilökohtainen.

Pulkkinen oli perehtynyt esitystään varten aiheesta käytävään nettikeskusteluun sekä Pirkko Brusilan, Elina Haavio-Mannilan, Taru Kaivolan ja Kaisa Malisen aihetta sivuaviin kirjoituksiin.

Yhteinen työpaikka voimavarana

Mitä vaikutuksia sillä on parisuhteeseen tai työyhteisöön, kun pariskunta työskentelee samassa työpaikassa? Aiheesta on tehty yllättävän vähän tutkimusta.

Amerikkalaisten tutkimusten mukaan samassa työpaikassa työskentelevät pariskunnat pärjäävät yllättävän hyvin. Yhteiset projektit ja niissä onnistuminen sekä työssä että työelämän ulkopuolella lähentävät puolisoita, myös romanttisessa mielessä.

Sosiologian emeritaprofessori Elina Haavio-Mannilan mukaan työpaikkaromanssiin perustuvat aviosuhteet ovat tavallista onnellisempia. Yhteinen tausta, samankaltainen ajattelu ja samojen tavoitteiden hyväksi työskenteleminen yhdistää puolisoita. Kumppanin työkiireitä ja stressiä on helppo ymmärtää, niihin on helppo samaistua. Ymmärrys lisää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.

Miten taata erillisyys ja oma minuus?

Haasteitakin puolison kanssa yhteisestä työpaikasta toki seuraa. Kun pariskunta on yhdessä yötä päivää, voi uhkana olla kyllästyminen.

– Ihmiselle ei tee hyvää kulua koko ajan samasta paikasta, Pulkkinen totesi.

Mikäli puolisoista jommallakummalla tai molemmilla on vahva tarve erillisyyteen ja omaan elämään yhteisen elämän lisäksi, saattaa oman minuuden toteuttaminen olla vaikeaa. Oma tila vaatii selkeää sopimista ja järjestelyä.

Parisuhteen vuorovaikutustaidot ovat ratkaisevassa roolissa, kun yhdessä ollaan poikkeuksellisen paljon. Asioista on uskallettava keskustella avoimesti ja suoraan. On tärkeää hyväksyä, että harva jaksaa innostua toisen seurasta ympäri vuorokauden. Erillisyyden tarve ei merkitse sitä, että toinen ei rakasta tai välitä. Erillisyyden tarpeessa ei ole mitään väärää tai loukkaavaa.

Yleisön joukosta huomautettiin, että työyhteisö olettaa usein pariskunnan ajattelevan työasioista samalla tavalla.

– On nähtävä oikein vaivaa sen viestimiseen, että minä ajattelen eri tavoin, olen erillinen ihminen.

Esimies–alaissuhde on kinkkinen

Erityisen haastavaa on, jos puolisoista toinen on työpaikalla esimies ja toinen alainen. Tilanne voi aiheuttaa työyhteisössä kateutta ja kaunaa sekä käsityksen, että alainen hyötyy tilanteestaan.

– Puolison kautta yritetään hoitaa asioita kirkkoherraan päin, mikä on todella rasittavaa. Olen alkanut määrätietoisesti kieltäytyä viestinviejänä toimimisesta, kommentoi yleisöstä erään kirkkoherran puoliso.

Ikävää on myös se, jos työtoverit alkavat varoa, mitä puhuvat alemmalla organisaatiotasolla työskentelevän puolison kuullen. Pahimmillaan tämä voi johtaa työyhteisöstä eristämiseen.

– Erityisen tärkeää on, että pariskunnan molemmat osapuolet ymmärtävät, että työpaikalla toinen on pomo, mutta kotona molemmat ovat yhdenvertaisia kumppaneita, Pulkkinen sanoi.

Työpaikan kriisi ja parisuhteen kriisi

Normaalit ristiriidat parisuhteessa saattavat olla vaikea asia työnteon kannalta. Vaikka ihminen pyrkisi kuinka kypsästi pitämään erillään työminän ja kotiminän, se ei aina onnistu. Ihminen ei ole kone.

– Kerran jouduimme perumaan erään avioliittoleirin, jota meidän piti yhdessä vetää. Tilanne kotona oli niin tulehtunut, että pelkäsimme saavamme työparina aikaan enemmän hallaa kuin hyötyä, kertoi eräs osallistuja.

Työpaikan kriisitilannetta ei ole myöskään hyvä viedä kotiin ja puida yötä päivää. Vaikka kotona päätettäisiinkin olla puhumatta työasioista, voi työyhteisön kriisi kuormittaa perhettä. Kun molemmat vanhemmat ovat stressaantuneita ja huolissaan yhtä aikaa, ei kumpikaan ehkä jaksa panostaa lapsiin riittävästi.

Yhteiset lomat ovat erityisen tärkeitä

Kymmenien vuosien kokemuksella yleisön joukosta tuli vinkki kaikille samassa työpaikassa työskenteleville pariskunnille: Pitäkää lomat yhtä aikaa!

– Pariskunnan on huolehdittava siitä, että heillä on aikaa olla yhdessä myös puolisoina. Yhteiset lomat, matkat ja vapaapäivät ovat erityisen merkityksellisiä tällaisessa tilanteessa, vahvisti myös Pulkkinen perheterapeuttikokemukseensa nojaten.

Hyviksi havaittuja käytäntöjä

Tilaisuuden lopuksi listattiin hyviksi havaittuja käytäntöjä pärjätä hieman epätyypillisessä työ- ja parisuhteen ristipaineessa.

+ On tärkeää keskustella avoimesti tilanteesta puolison kanssa. Yhdessä on syytä sopia, kuinka työ- ja kotiasiat erotetaan toisistaan ja rajataan. On tärkeää ymmärtää ja hyväksyä koti- ja työroolien erot.

+ On pyrittävä pitämään kotiriidat irti työpaikan riitatilanteista. Hankalat asiat on otettava puheeksi puolison kanssa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään. Omiin kommunikaatiotaitoihin on kiinnitettävä erityistä huomiota ja niitä kannattaa kehittää.

+ Kummallakin puolisolla on hyvä olla työpaikalla oma työtila. Mikäli mahdollista, kannattaa hankkiutua työhön eri osastolle tai seurakuntayhtymän eri seurakuntiin. Työpaikalla on oltava tekemisissä myös muiden työntekijöiden kuin oman puolisonsa kanssa.

+ Avioliitto on syytä asettaa etusijalle, jos työnteko puolison kanssa samassa työyhteisössä muuttuu liian hankalaksi. Työpaikan vaihto on viisaampaa kuin puolison vaihto.

+ Kuuntele puolisoasi, äläkä ole vain kuuntelevinasi. Pidä huolta siitä, että sinulla on puolisosi kanssa muutakin yhteistä kuin työ ja lapset.

Kuva: Kirsi Härme (vas.) ja Jussi Härme ovat pariskunta ja työskentelevät molemmat seurakunnan nuorisotyöntekijöinä Somerolla. Jyrki Kiukkonen ja Jaana Kiukkonen (oik.) ovat niin ikään nuorisotyötä tekevä pariskunta ja molemmat töissä Pielaveden seurakunnassa. Kuva on otettu Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä Jyväskylässä tammikuussa 2014.