Eläkejärjestelmä turvattava - seurakunnille eläkerahastomaksu?

Kirkkohallitus esittää kirkolliskokoukselle eläkerahastomaksua, joka turvaisi kirkon eläkejärjestelmän rahoituksen tilanteessa, jossa nykyisen palkkasummaan perustuvan eläkemaksun ei yksin katsota riittävän.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti asiasta tänään.

Kirkolliskokoukselle ehdotetaan, että seurakunta ja seurakuntayhtymä maksaisivat eläkerahastomaksua enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen mukaisesti saadusta kirkollisverosta. Maksun suuruutta arvioitaisiin jatkossa muutaman vuoden välein. Maksun suuruuden vahvistaisi kirkolliskokous.

Kirkon uusi eläkemenoennuste valmistui joulukuussa 2010. Ennusteen perusteella on arvioitu kirkon eläkejärjestelmän rahoituksen riittävyyttä tulevina vuosikymmeninä.