Eduskunnan uskonnonvapausryhmä vetoaa turvaa hakeneiden afgaanikristittyjen puolesta

Eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmä osoittaa huolensa Suomesta Afganistaniin palautettavien afgaanikristittyjen hengestä ja turvallisuudesta, selviää ryhmän kannanotosta. Ryhmä luonnehtii kristittyjen tilannetta Afganistanissa vaikeaksi.

Vainottuja kristittyjä auttavan kansainvälisen kristillisen järjestön, Open Doorsin vuosittaisen World Watch -raportin mukaan Afganistan kuuluu maailman viiden kristityille vaarallisimmaksi luokitellun maan joukkoon.

"Riski menettää henkensä maahan palatessa islamista luopumisen vuoksi on erittäin suuri. Siksi Suomen viranomaisten tulisi arvioida uudelleen afgaanikristityille annettujen kielteisten turvapaikkapäätösten perusteet ja riskiarviot sekä huomioida olosuhteet Afganistanissa myös uusia päätöksiä tehtäessä", kannanotossa todetaan.

Osa Suomessa olevista afgaaneista ovat kaksinkertaista vähemmistöä. He ovat sekä kristityiksi kääntyneitä entisiä muslimeja että hazara-vähemmistöä. Hazarat ovat olleet vainojen kohteena Afganistanissa jo vuosisatojen ajan ja ovat edelleen, kannanotossa todetaan.

Siinä vedotaan myös, että ulkomaalaislain 147§ mukaan "ketään ei saa käännyttää, karkottaa tai pääsyn epäämisen seurauksena palauttaa alueelle, jolla hän voi joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen, vainon tai muun ihmisarvoa loukkaavan kohtelun kohteeksi, eikä alueelle, jolta hänet voitaisiin lähettää sellaiselle alueelle".

Afganistan on tällainen alue etenkin kristityille, kannanotossa todetaan.

"Esimerkiksi Helsingin hallinto-oikeuden tai Maahanmuuttoviraston linjaus siitä, että afgaaneja voidaan palauttaa maahan ja he voivat hakeutua jollekin turvalliselle alueelle, on kestämätön peruste. Ulkoministeriön 28.11.2016 päivitetyn matkustustiedotteen mukaan Afganistaniin on vältettävä kaikkea matkustamista", kannanotossa sanotaan.

Lisäksi ryhmä painottaa, että maahanmuuttoviranomaisten toiminnassa on havaittu puutteita esimerkiksi tiedonkulussa ja tulkkien järjestämisessä.

Lue myös:

Eduskuntaan uskonnonvapautta seuraava ryhmä – "Jännitteet ovat kasvaneet"