Diakista valmistuneet ovat tyytyväisiä tutkintoonsa mutta saavat heikosti eväitä yrittäjyyteen

Kuva: Olli Seppälä

Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat keskimääräistä tyytyväisempiä suorittamaansa tutkintoon ja uskovat myös vahvasti työnantajien arvostavan sitä, selviää ammattikorkeakoulujen vuotuisesta uraseurannasta. Yrittäjyyteen koulutuksen koetaan kuitenkin antavan kehnosti eväitä.

Viime syksynä lähetetyn uraseurantakyselyn kohderyhmänä olivat vuonna 2015 valmistuneet ammattikorkeakoulujen opiskelijat. Diakista tuolloin valmistuneista kyselyyn vastasi 30 prosenttia.

23 prosenttia Diakista valmistuneista oli erittäin tyytyväisiä tutkintoonsa, kun kaikkien ammattikorkeakoulujen vastaava luku oli 18 prosenttia. Kaikkiaan 67 prosenttia Diakista valmistuneista ilmoitti olevansa erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen tutkintoonsa. Kaikkien alojen vastanneista näin vastasi 58 prosenttia.

Diakista valmistuneiden työllistyminen on parantunut edellisestä kyselystä. Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta, vuonna 2015 Diakista valmistuneesta oli ollut yhtäjaksoisesti työelämässä. Vuonna 2014 valmistuneista heitä oli puolet.

87 prosenttia Diakista valmistuneista ilmoitti työskentelevänsä alalla, jolle oli valmistunut. Kaikkien alojen vastaajista tutkintoaan vastaavalla alalla työskenteli 73 prosenttia.

– Diakista valmistutaan aloille, joilla on tarvetta hyvistä työntekijöistä. Sosiaali- ja terveysalalla myös tulevaisuuden työllistymisnäkymät näyttävät erittäin hyviltä, sanoo Diakin vararehtori, koulutusjohtaja Pirjo Hakala Diakonia-ammattikorkeakoulun tiedotteessa.

Yrittäjyyteen sai eväitä vain viisi prosenttia

Yrittäjäksi ryhtymiseen Diakin tutkinnon koetaan antavan huonosti eväitä. Tuoreimman kyselyn vastaajista vain viisi prosenttia oli täysin samaa mieltä tai samaa mieltä tätä asiaa koskevan väitteen kanssa.

Työelämään riittävät valmiudet koki tuoreessa kyselyssä saaneensa 58 prosenttia Diakista valmistuneista. Edellisenä vuonna näin vastasi 49 prosenttia. Kaikkien alojen vastaajista riittävät työelämävalmiudet koulutuksesta koki saaneensa 44 prosenttia.

Diakista valmistuneet erottautuivat valtakunnan keskiarvosta erityisesti siinä, miten työnantajien arvioidaan arvostavan tutkintoa. Tuoreessa kyselyssä täysin samaa mieltä tai samaa mieltä työnantajien arvostuksesta oli 71 prosenttia Diakista valmistuneista. Edellisen vuoden vastaajista näin koki 68 prosenttia Diakin vastaajista. Kaikkien alojen vastaajista 56 prosenttia koki työnantajien arvostavan tutkintoaan.

Uraseurantakysely lähetetään vuosittain noin 26 000:lle ammattikorkeakouluista valmistuneelle. Se tehtiin nyt kolmatta kertaa.

Kyselyjen taustalla on AMKista uralle – uraseurantatiedot käyttöön -hanke, joka saa tukea myös EU:lta. Kyselyjen tulokset julkaistaan opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.