Diakin Oulun, Porin ja Helsingin kampukset jatkavat varmasti – Turun kampus lakkautetaan

Diakin kampus Helsingin Kalasatamassa. Kuva: Olli Seppälä

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on 11.5. pitämässään kokouksessa päättänyt jatkaa Diakin kampusrakenteen kehittämistä kolmen mallin pohjalta. Niiden työstämistä jatketaan yt-neuvotteluissa henkilöstön kanssa. Malleista neuvotellaan myös sidosryhmien kanssa.

Jatkotyöstöön valituista malleista ensimmäisen mukaan jäljelle jäisivät Helsingin, Oulun ja Porin kampukset ja lisäksi kehitettäisiin liikkuva kampus. Toinen malli on muuten samanlainen, mutta Poriin jäisi vain terveysalan koulutus.

Kolmannessa mallissa jäljelle jäisi Helsingin Oulun ja Porin kampusten lisäksi Pieksämäen tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyksikkö. Myös kolmanteen malliin kuuluu liikkuvan kampuksen kehittäminen.

Tällä hetkellä Diakilla on viisi kampusta, jotka sijaitsevat Helsingissä, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa ja Turussa.

Yhteistä jatkovalmisteluun valituille vaihtoehdoille on, että toiminnan kehittämistä jatketaan Helsingin, Oulun ja Porin kampuksilla samalla kun kehitetään uutta liikkuvan kampuksen mallia. Diakin liikkuvan kampuksen on tarkoitus tuoda koulutuspalvelut sinne, missä niitä valtakunnallisesti tarvitaan.

Pieksämäen ja Porin kampusten osalta neuvotteluja jatketaan erityisesti tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi. Lisäksi Pieksämäen kampuksen toiminnan, myös koulutustoiminnan, jatkamiseksi tarjotun rahoituksen tulevaisuudelle halutaan saada riittävä varmuus ja jatkuvuus.

– Diakin kaikilla kampuksilla on vahvaa osaamista ja vahvoja kumppanuuksia, joista haluamme pitää kiinni myös tulevaisuudessa. Arvostamme yhteistyöaloitteita, joita eri suunnilla on tehty. Niitä lähdetään nyt konkretisoimaan ja varmistamaan rahoitus, Diakin hallituksen puheenjohtaja Hannu Harri sanoo tiedotteessa.

Diakin tulkkikoulutus on nykyisellään keskitetty Turun kampukselle. Koulutusta jatketaan, mutta sen siirtämisestä Helsinkiin neuvotellaan.

Muutoksilla varaudutaan kiristyvään taloustilanteeseen

Diak perustelee muutoksia erityisesti varautumisella kiristyvään taloustilanteeseen. Se haluaa turvata toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä.

– Tulevina vuosina Diakin valtionrahoitus tulee putoamaan ennusteiden mukaan alle 18,5 miljoonaan euroon sen ollessa tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on turvata Diakin tuloksellisuus, vetovoima ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa, Hannu Harri sanoo.

Mahdollisesti suljettavien kampusten osalta Diak huolehtii siitä, että opiskelijat voivat suorittaa opintonsa loppuun Diakissa.

Hallitus tekee lopullisen päätöksen Diakin kampusten tulevaisuudesta, kun henkilöstöä on kuultu ja jatkovalmistelun tulokset arvioitu. Päätös tehdään näillä näkymin syksyllä 2021. Tavoitteena on, että toiminta käynnistyisi uuden rakenteen mukaisesti vuoden 2023 alusta.

Lue myös:

Diakin hallitus ratkaisee, mistä luovutaan – strategian mukaan kampusten määrä vähenee viidestä kolmeen

***

Seuraa Kotimaata Facebookissa ja Twitterissä.

Jos et ole vielä Kotimaan tilaaja, voit tilata lehden tai näköislehden täältä.