Borgå stifts domkapitlets notiser

Borgå stifts domkapitlets notiser 23.1. och 9.2.2018

Notis den 23 januari 2018:

Kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling har inom utsatt ansökningstid sökts av tf kyrkoherden i samma församling Daniel Norrback.

Kyrkoherdetjänsten i Kvevlax församling har inom utsatt ansökningstid inte fått någon sökande.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom utsatt ansökningstid sökts av direktorn för Johannelunds teologiska högskola Hans Boije.

Notis den 9 februari 2018:

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Kristinestads svenska församling tf kyrkoherden i samma församling Daniel Norrback har förklarats behörig för tjänsten.

Enda sökanden till kyrkoherdetjänsten i Vörå församling pastor Hans Boije har förklarats behörig för tjänsten.

Till kontraktsprost i Åbolands prosteri har utsetts kyrkoherden i Kimitoöns församling Katarina Dahlqvist för perioden 1.3.2018-28.2.2022.

Pastor Malena Björkgren har förordnats att sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på heltid tillsvidare från 20.3.2018.

Församlingspastorn i Väståbolands svenska församling Maria Wikstedt har beviljats tjänstledighet 20.3-31.7.2018 och förordnats att för samma tid fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling.

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Matteus församling Johan Hallvar upphör på egen begäran från 1.6.2018.

Pastor Pär Lidén har förordnats att fortsättningsvis sköta en församlingspastorstjänst i Åbo svenska församling på deltid under tiden 20.3-31.7.2018.

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Vörå församling Tomas Klemets upphör på egen begäran från 1.8.2018. Pastor Klemets har beviljats rätt att verka som präst i Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf från 1.8.2018.

En kaplanstjänst i Vörå församling har förklarats ledig att sökas senast 12.3.2018 kl. 15.

Tjänsteförhållandet för kaplanen i Väståbolands svenska församling Janne Heikkilä upphör på egen begäran från 1.4.2018.

Kaplanstjänsten i Houtskärs kapellförsamling i Väståbolands svenska församling har förklarats ledig att sökas senast 12.3.2018 kl. 15.

Församlingspastorn i Åbo svenska församling Malena Björkgren har beviljats fortsatt tjänstledighet 20.3-31.5.2018.

Tf kyrkoherden i Finström-Geta församling Alexandra Äng har beviljats tjänstledighet för tiden 3.4.2018-12.2.2019.