Avoimessa kirjeessä kirkkohallitukselle vaaditaan järjestöjen avustusten lakkauttamista

Netissä oleva avoin kirje kirkkohallitukselle vaatii naispappeuteen ja homoseksuaaleihin kielteisesti suhtautuvien kirkollisten järjestöjen tukien lakkauttamista. Avoimen kirjeen allekirjoittajia on jo yli 100.

Avoin kirje on lähtöisin Helsingin Kallion seurakunnasta. Sen voi allekirjoittaa verkossa 8.4. asti.

­– Olemme Kallion seurakunnassa kokeneet hyvin vaikeaksi sen, että kirkkohallitus on määrännyt kolehteja kerättäväksi mm. Älä alistu -kampanjan taustalla toimiville järjestöille. Hyväksyimme maanantaina 28.3.avoimen kirjeen Kirkkohallitukselle, Kallion seurakuntaneuvoston jäsen Johanna Hautakorpi kertoo.

– Yhteistyössä eri aktiivien kanssa katsoimme, että on hyödyllistä lähettää laajemman seurakunta-aktiivien joukon kanssa avoin kirje Kirkkohallitukselle, jossa vetoamme kirkkoa lopettamaan näiden järjestöjen taloudellisen tukemisen. Kirje on pääpiirteissään samansisältöinen kuin Kallion seurakunnan kirje, Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston jäsen Eekku Aromaa sanoo.

Avoimessa kirjeessä todetaan muun maussa: ” Pyydämme Kirkkohallitusta tarkastelemaan kolehtipyhien määräämistä aikaisempaa tarkemmin, erityisesti sellaisten järjestöjen osalta, joiden käsitykset mm. naispappien, homoseksuaalien, eronneiden ja yksineläjien kohtaamisesta poikkeavat merkittävästi evankelisluterilaisen kirkon virallisesta linjasta.”

Tutustu Avoimen kirjeen sisältöön